Reede, 3. juuni 2016

Meri

Vahel on arupärimistel ka käegakatsutav tulemus. Veebruarikuu istungil küsisin Sõru väikelaevasadama kohta, märtsis täiendasin seda. Ja asjad hakkasid liikuma. Aprillis jõudis volikogusse koostöölepingu uuendamise eelnõu Merekeskuse ja valla vahel, mis aasta alguse seisuga lõppes (tõsi, pikenes automaatselt aasta võrra, kuna kumbki ei avaldanud soovi seda lõpetada). Üle on vaadatud hinnakiri ja volikogu on saanud põgusa ülevaate, mismoodi suures plaanis tegevus korraldatud on ning mis lähituleviku plaanid on.
Õnneks lähenes volikogu asjale mõistlikult ehk ei kiirustanud sisuliselt lähenemata koostöölepingut uuendama. Ja siin ei tohi asja tõlgendada nii, et sellega anti signaal koostöö mittevajalikkusest, nagu mõni on välja lugenud.
Lihtsalt oluline on ühtepidi laiemalt asja vaadata- et mida me tahame Sõru sadamas teha, nii uue arengukava, kui konkreetselt ettevõtjate, mittetulundusühingute nagu näiteks külaselts või Merekeskus kontekstis. Ja kuidas me - soovitavalt üheskoos - sinna jõuame.
Eriti arvestades, et vallavalitsuse kaks liiget on ka Merekeskuse liikmed ning ütleme, et see pole huvide konflikt, aga kindlasti on siin segavaks asjaoluks, et võrreldes teistega, kes otsuseid langetama peavad, elatakse erinevas infoväljas selle teema osas.
Teistpidi on mõned asjad ebaselged, arengukavas on kirjas, et väikelaevasadamat külastab ca 100 alust aastas, volikogu saalis nimetati number 15-16. Merekeskuse juhataja ütles välja ka selle, et nemad ei ole huvitatud raha kogumisest, samas vallavalitsus on määranud Merekeskusele ainuõiguse sadamatasusid koguda. Ja kuigi raha tekitab probleeme, siis kindlasti ei vihja ma siin millelegi muule kui ebakõlale andmetes.
Seetõttu ongi mul hea meel, et Gustav on valinud aeglasema, ent kogukondlikuma tee. Ehk eelarve- ja majanduskomisjoni esimehena lubas ta veel sel kuul laiendatud koosoleku raames Sõru väikelaevasadama arendamisega seotut arutada.
Tean, et Gustav ise sooviks ka pigem kiiremaid arenguid, seda enam tunnustan oskust mõistlikul hetkel korraks aeg maha võtta.
Et me saaks kiiremini/kiiresti liikuda, selleks peab juht olema koostööaldis, oskama teisi osapooli õigel hetkel kaasata ning järjepidevalt infot jagama.

Kommentaare ei ole: