kolmapäev, 30. september 2020

Haridus

Loen, et riigi eelarvestrateegia järgi õpetajate palgad ei tõuse. Ja seda neli aastat ühtejutti.

Saan aru 2021 kontekstist. Kui külmutame avaliku sektori palgad, on igati arusaadav, et see puudutab ka õpetajaid. Tuleb keeruline aasta.

Küll ütlevad valitsuse liikmed enesekindlalt, et 2022 majanduse olukord paraneb. Seda toetavad ka mitmete majandusekspertide arvamused. Seda arvestades on see pigem valitsuse teadlik valik haridust mitteoluliseks pidada.

esmaspäev, 14. september 2020

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosolek nr 30.

1. Osavallavanema ülevaade
2. Volikogu eelnõud
3. Maaküsimused

1. Kuu aja eest, 13. augustil toimus Nurstes krossipäev. Avati kaasava eelarve abil värskenduskuuri läbinud krossirada. MTÜ on aktiivne. Olemas on noortetreener.
Vaatamata piirangutele ja väljakutsetele toimus Sõru Jazz. Arvestades näiteks üleriigilise meedia hinnanguid, siis läks igati korda.
Kuu lõpus toimus Muuseumiöö/Muinastulede öö. Ilm, täpsemalt vihm veidi segas. Samas olid bändi kuulajad seetõttu kõik kenasti Paadikuuris.
Edukalt viidi läbi Töömalev.
Lasteaia täituvus toob rõõmsa väljakutse, kuna kohe jõuame maksimaalse ülemise piirini ja loodetavasti on põhjust kolmas rühm taasavada.
Emmaste koolile määrati aasta haridusteo tunnustus - rootsi keele õppe taasalustamine.
Tohvri ehitusprojekt on saanud kõik kooskõlastused, kohe algab reaalne ehitustöö.
26. september toimub Maal elamise päev. Hiiumaa osaleb. Seekord on fookuses Emmaste, tuleval aastal mõni teine piirkond.
Ühistranspordi hanke ette valmistamine, saatsin ka osavallakogule palve ses osas kaasa mõtlemiseks.
Hiiumaa energia- ja kliimakava koostamine töös.
Eterniidi kogumine oodatult menukas. Andmete kogumine annab väärt info, millega uuel aastal taotlust koostama minna. Jätkuvalt vallamajas saadaval biokorvid, et kodus biojäätmeid koguda, kompostida.
Värvikampaania lõppes. Tavapärane aktiivsus, viimastel aastatel pidevalt ca 20 osalejat meie piirkonnas.
Jausa vee kvaliteet paranenud, on elanikud välja toonud.
Madalseiklusrada on valmis ja aktiivselt kasutusel. Nüüd ka valgustatud.
Tänavakorvpalliväljak sai uue katte, vajalik joonida ning korvid uuesti üles seada, siis kasutusvalmis.
Lasteaia teetööd lõppenud ja noortekeskuse/ambulatooriumi parkla tööd lõpusirgel.
Elanike arv. Üle 20 elaniku lisandunud sel aastal meie osavalda. Jausa küla torkab eriti silma. 119 inimest aasta alguses, nüüd 129.


2. Osavallakogu liikmetel ettepanekuid ei olnud.


3.1 Emmaste rahvamaja omanik on esitanud taotluse osta oma kinnistuga piirnev valla kinnistu. Lubadus maa korras hoida, luua sinna skulptuure. Plaan rahvamaja korda teha ja kui lõpeb tööleping välisülikoolis, siis plaanib omanik end rahvamajaga püsivalt siduda.

Osavallakogu hindas, et pigem võiks anda maad kasutusele, mitte aga müüa. Arutelu jätkatakse meililistis.

3.2 Agapäeotsa seltsi liige K.U. tegi ettepaneku Prähnu ranna parkla ja ranna ala vallale osta, kuna pikas perspektiivis pole kindlust, et maaomanik lubab soovijatel seal ujumas käia. Hetkel asi töötab hästi, aga omanik võib vahetuda. Kui tegemist oleks valla kinnistuga, võiks sinna ka avaliku suplusranna luua.

Osavallakogu jätkab arutelu edaspidi.

3.3 Osavalla poole pöördus Pärna külas asuva Viirisepa kinnistu omaniku esindaja sooviga jagada Viirisepa kinnistu. Hetkel müüb kinnistut kohtutäitur, tervikvarana.

Osavallakogu hindas, et kui see müügile kaasa aitab, siis võiks kinnistu jagada.

Koroonapaanika

Eestis on sel sügisel koroonaviiruse vastaste meetmetega liiga kaugele mindud ning elu võiks tavarütmis edasi minna, leiab Tallinna tehnikaülikooli molekulaarimmunoloogia dotsent Sirje Rüütel Boudinot.

Ise tooksin siit välja huvitava mõttearenduse. Tegemist on hingamisteede viirusega. Eestis on aga fookuses käte pesemine. Jah, käsi tuleb loomulikult pesta. Aga kas nii intensiivselt ja kas on mõistlik pidevalt deso-ainega käsi puhastada? Või äkki teeme nii hoopis karuteene iseendale?
Tõhusam oleks hoopis maski kasutada. Kasvõi kahekordsest riidest, mis on käte desotamisest suurema kasuteguriga.

neljapäev, 10. september 2020

Kõlvart

Kommenteerides plaani pealinnas osalist distantsõpet rakendada, tõi linnapea välja huvitava tõsiasja.

Mihhail Kõlvart ütles, et olukord pealinnas teeb teda murelikuks, sest kevadel, kui kuulutati välja eriolukord, oli nakatumisnäitaja vaid 4,5 haigestunut 100 000 kohta.

Tallinnas hetkel üle 30 ja Eestis üle 20.

teisipäev, 1. september 2020

Tulumaks

 

Omavalitsustele üle kantud tulumaks

  August
Nimi 2020 2019
Haapsalu linn 894 826 881 312 1,53
Hiiumaa vald 793 774 760 649 4,35
Lääne-Nigula vald 486 370 468 204 3,88
Saaremaa vald 2 233 308 2 150 444 3,85
KOKKU 106 276 671 102 368 402 3,82  Kokku
Nimi 2020 2019
Haapsalu linn 6 939 097 6 789 147 2,21
Hiiumaa vald 6 211 096 6 002 679 3,47
Lääne-Nigula vald 3 801 247 3 698 958 2,77
Saaremaa vald 17 511 982 17 250 191 1,52
KOKKU 835 590 449 807 072 922 3,53