pühapäev, 4. jaanuar 2009

You are a Porsche 911!

You have a classic style, but you're up-to-date with the latest technology. You're ambitious, competitive, and you love to win. Performance, precision, and prestige - you're one of the elite, and you know it.

Test ütles nii :)

laupäev, 3. jaanuar 2009

Head uut!

Ja ongi aastanumbriks 2009. Raskelt tuli see aasta- pidi teist kohe mitu päeva jutti vastu võtma...

Lätlastele võib uus aasta lausa pöördeliseks kujuneda:
„Meie, Läti inimesed, palume, et Rootsi riik okupeeriks Läti. Meie arvates pole Läti riigi eksistentsil mõtet,“ selliste sõnadega algab internetis allkirju koguv ja Rootsi valitsusele suunatud petitsioon.
Kirja autor, Läti tudeng Roberts Safonovs selgitas, et ta on kaotanud igasuguse usalduse valitsuse vastu ning petitsioon on protest nende vastu.
Edu!

Pr. Paukson ennustab mulle uueks aastaks:
Sel aastal on oht, et mõni salajane vihavaenlane püüab kuulujuttude levitamisega teie mainet kahjustada. Osalt seetõttu, osalt ka muudel põhjustel jälgige eriti hoolega, et kõik teie tegemised oleksid vastavuses seaduse ja moraalinormidega.

Võimalik, et mingil ajal peate külastama kedagi, kes viibib haiglas, hooldekodus või kinnipidamisasutuses. Ka teil endal võib tekkida tööalane või muud laadi otsene kokkupuude viimatinimetatud või mõne muu kinnist tüüpi asutusega. Kaitsevägi?

Olge ettevaatlik suurte loomadega.

Sel aastal on teil suurepärane side lastega. Leiate nendega kergesti ühise keele ning tegelete nendega palju. On mõningane oht, et võite lapsed ülearu ära hellitada. Peate olema järjekindel nende suunamisel, ei tohi neile kõike lubada. Uskuge, küll lapsed juba oskavad teid ära kasutada, kui neil selleks soov või vajadus peaks tekkima.

Kui töötate mõnes lasteasutuses, siis on see teile edukas aasta. Septembrist ehk töötangi?
Hakka või uskuma :)

Olete sõbralik ja rõõmsameelne (nagu alati ju?) ning teil võib tulla arvukalt meeldivaid suhteid igal tasandil – alates süütust flirdist kuni tõsise armumiseni. Super!