pühapäev, 29. november 2020

Samm ühtsuse suunas

Fraktsioon Kodusaar esitas 19.11 toimunud vallavolikogu istungil eelnõu, millega määratakse tulevase volikogu suurus ning selle valimise kord.

Ettepanek on „moodustada 17. oktoobril 2021 toimuvate Hiiumaa Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks Hiiumaa vallas üks valimisringkond.“

Minu hinnangul igati mõistlik ettepanek ning seda mitmel moel.

Leian, et see on samm ühtsuse suunas. Ehk rõhutab asjaolu, et vallavolikogu tasandil peavad volikogu liikmed käsitlema saart kui tervikut. See algab valimistel, kus üks ringkond nõuab ülesaarelist programmi ning vaadet.

Meenutame, et Kodusaare nimekirja tuumiku moodustavad vallajuhid, kes kõige selgemalt 2017. aastal toimunud omavalitsuste ühinemisele vastu olid. Seda enam on tervitatav, et selline ettepanek sealtpoolt tuleb.

Minu jaoks on see ka märk, et Hiiumaa vallaks kokku kasvamise protsess on olnud suhteliselt valutu ning valitud osavaldade süsteemi tee on end õigustanud.

Saan aru, et esitatud ettepanek ei tähenda osavaldade kaotamist ning see pole ka vajalik. Küll tähendab see vahe sisse tegemist. Üks on poliitika kujundamine, mida tehakse vallavolikogu tasandil. Teine piirkondlikud väljakutsed, mis vajavad lahendusi ja mida on mõistlik lahendada osavaldades.

Sealjuures olen varasemalt välja käinud idee, et osavallakogusse ei peaks kuuluma poliitikud, vaid see võiks koosneda kohalikest sädeinimestest. Olla pigem külavanemate kogu.

Sotsiaaldemokraadid arutasid valimiste ja valimisringkondade teemat suvel. Ametlikku seisukohta ei ole kujundatud, ent pigem peetakse ühte ringkonda mõistlikuks. Mulle teadaolevalt on seda meelt ka teised poliitilised jõud saarel.

Kindlasti on aga mõttekoht Kodusaare eelnõu teine ettepanek „määrata mandaatide arvuks valimisringkonnas 23 mandaati.“

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus näeb Hiiumaa suurusele omavalitsusele ette pigem 19 liiget. Tänane 23 lähtub paljuski osavaldade loogikast, kus viie ringkonna puhul oleks iga piirkonna esindatus tagatud ning samas ka eri piirkondade mandaat võrdse kaaluga.

Suurem volikogu tähendab kindlasti suuremat arvamuste paljusust. Samas kui väiksem suurendab konkurentsi volikogusse saamiseks ning loob võimaluse, et komisjonides on poliitikute osakaal väiksem, spetsialistide osa suurem.

Kokkuvõtteks. Väga tervitan, et mõttevahetus tulevaste valimiste teemal on avatud. Isiklikul hinnangul on üks ringkond ka igati mõistlik. Kindlasti ei tähenda see tsentraliseerimist.

Viimast aitab tagada ka valla arengukava ühes eelarvestrateegiaga, mille vallavolikogu üksmeelselt kinnitas. Seal on selgelt ülesaarelist vaadet ning see kannab mõtteviisi, et areng peab toimuma üle saare. Eeldus, et volikogu liige peab seisma kogu saare ehk kõigi piirkondade eest, ei vastandu sellele, vaid toetab seda mõtteviisi.

Ilmus 27.11 Hiiu Lehes.

kolmapäev, 25. november 2020

Video

IT-minister käis nädal tagasi välja idee, et valimiste ajal võiks inimesi tuvastada video teel. Idee sai meedias pigem negatiivse vastukaja. Kas selgitustöö oli nõrk, ei saadud idee sisule pihta või oli mõni muu põhjus, ent ise ei näe selles küll midagi paha. Pigem vastupidi.

Olen Veriffi kaudu isikutuvastusteenust kasutanud ja tõepoolest, mugav on.

Pean seda turvalisemaks kui ID-kaardiga hääletamine. Viimase võid ju sugulasele/sõbrale usaldada, kes siis Sinu eest (loodetavasti Sinu soovikohase) valiku teeb ehk hääletab. Saan aru, et Eestis selliseid näiteid ikka on. Videotuvastus tähendab, et pead ise arvuti taga olema hääletamise hetkel. Ja tõepoolest - see on nii lihtne protseduur, et ei oska sellele vastu olla. Lisapunkt selle eest, et hiidlane Veriffi taga on :)

teisipäev, 24. november 2020

Volikogu

Kolm mõtet novembrikuiselt vallavolikogu istungilt.

1. Kui jätta kõrvale eriarvamused päevakorra kinnitamisel, siis tegelikult oli üsna üksmeelne ja konstruktiivne õhkkond. Kodusaare fraktsiooni juht Tarmo Mänd avaldas rahulolu, et nende muudatusettepanekuid on sisuliselt arutatud, opositsioonist ei ole üle sõidetud. Nii sai eelarvestrateegiasse sisse viidud näiteks Kärdla Kultuurikeskuse uue hoone ehitus ja Hellamaa Perekeskuse arendamine.

On oluline, et vaatamata erinevatele arusaamadele millal ja mida teha ehk kuidas saart arendada, suudetakse mõistlikult dialoogi pidada ning üheskoos võimalikult konsensuslikud lahendused leida.

Samamoodi on oluline, et kui siin saarel arvamused vahel ka risti lähevad, siis saart esindades lüüakse seljad kokku. Siinkohal tahan mina tänada opositsiooni, kelle erakonnad riigi tasandil koalitsiooni kuuluvad ning kes võimendavad saarelt välja minevaid sõnumeid ja soove. Ehk kuigi saarel oleme justkui teine teises tiimis, siis kaugemale vaadates tegutseme ühe eesmärgi - Hiiumaa - nimel.

2. Munitsipaalüürielamu. Volikogu toetas Kõrgessaares Sadama tee ääres oleva maja ostmist. Järgmine samm on Kredexist toetuse taotlemine, et sinna mõniteist (täpne arv sõltub lõplikust arhitektuurilahendusest) üürikorterit rajada. Meeldiv on tõdeda, et inimeste soov saarele (tagasi) tulla on jätkuvalt tugev. Selleks, et see lihtsam oleks, peab ka avalik sektor panustama. Munitsipaalüürielamud on selleks hea väljund. Usume, et see annab piirkonnale laiemalt positiivse tõuke - loodetavasti see maja pole ainus, mis korda tehakse ning mille arvelt elamufond kasvab.

3. PKT lisaraha. Ootamatult tekkinud raha puhul on alati oht, et tekivad teravad eriarvamused. Saime üpris üksmeelselt hakkama. Pool rahast kajastub Käina osavalla ridadel (arvestades, et lisaraha tuli Tuuletorni projekti tõttu), millest suurem osa kulub Elamuskeskuse lõpuni ehitamiseks. Muuhulgas saab keldrikorrusel olema bowlingusaal.

Teine pool kajastub üldvalitsuse all.

Oluline märksõna on hajaasustusprogramm. Järgmisel aastal saame saarel kolmandiku võrra enam projekte ellu viia. Arvestades, et hajaasustusprogramm on Eesti tõhusamaid regionaalpoliitilisi meetmeid, siis ei saa seda kuidagi alahinnata.

Osa sellest jääb erinevate arendusprojektide jaoks. Ja kolmas osa Tohvri Hooldekodu järgmise etapi tarvis. Kui kaardil on A-ga märgitud täna töös olev 15 kliendikohaga juurdeehitus (tõsi, mitte üks-ühele), siis B-ga on tähistatud osa, mida tuleval aastal projekteerima hakkame. Dementsuse diagnoosiga klientidele mõeldud uusehitis. Unistus, mille istutas asutuse eelmine juhataja Elge Härma ning mille tänane juhataja Pirje Lehtmaa suureks saab kasvatada.

Oluline mitmes mõttes. Hooldekodus on pidevalt järjekord ja see tulevikku vaadates tõenäoliselt ei muutu. Juurdeehituse kaudu lisandub piirkonda töökohti. Asutuse majanduslik toimetulek muutub kindlamaks. Hooldekodu tingimused klientide jaoks paranevad seeläbi märkimisväärselt.
teisipäev, 17. november 2020

Test

Õnnestus miskitmoodi kolmandat korda TÜ COVID-uuringu valimisse sattuda. Samas sain kinnitust, et harjutamine teeb meistriks. Ehk et iga korraga on valutum/vähem ebameeldiv, kui see testipulk ninna lükatakse.

esmaspäev, 2. november 2020

Tulumaks

 
Oktoober

Esimene kuu uues rollis. Alljärgnevalt põgus tagasivaade.

Juba enne ametlikult uude rolli asumist toimus kohtumine TS Laevadega. Ja laevaliiklus on kogu kuu lõikes üks läbivaid märksõnu (näiteks 1, 2) olnud ning see jätkub. Tunnetus on, et kõik osapooled saavad aru vajadusest graafikut tihendada. Ka statistika toetab seda. Küsimus on detailides kokku leppimises.
Tarkusekuu lõpus õnnestus ka Tartus käia. Hetkel on elektrirataste rendisüsteem Kärdla sadamas ning see projekt on end ära tasunud. Nüüd mõeldakse saarel, kuidas maakonda terviklikumalt katta ja Kõrgessaare piirkond on valmis asja eest vedama.
Kuu algusesse jäi kopteriplatsi avamine. Nagu ütlesin sealsamas - loodan, et seda peab võimalikult vähe kasutama. Ideaalis üldse mitte. Samas annab see kindlustunde, kuna tegemist on tipptasemel maandumisplatsiga ning toob erialase arstiabi, vaatamata geograafilisele kaugusele, käeulatusse.
Meelde jääb, et hiidlased pälvisid riiklikud haridusvaldkonna tunnustused - aasta tugispetsialist ning täiskasvanud õppija nädala raames Eestimaa aasta õppija.
Paljuski tänu mulkidele kerkis uuesti üles Vabadussõja mälestusmärgi rajamise teema.
Lõpusirgele oli jõudnud ja hetkel saab veel viimast lihvi maakondliku ühistranspordi hange.
Oktoobrisse jääb ka valla sünnipäeva. Tavapäraselt on toimunud orienteerumismäng ning punkt pannakse matkaga, mis seekord toimus Suuremõisa piirkonnas.
Volikogusse jõuab jäätmekava. Kuna teema on saarel tähelepanu keskmes olnud, siis veidi üllatas, kui vähe ettepanekuid avaliku väljapaneku raames tehti.
Teemaks on olnud turismimudelid. Nii üleriigilises võtmes, mille osas kohtusime Haapsalu ja Läänemaa esindajatega, kui ka saare kontekstis, kus juhtimismudelite tõhusust analüüsitakse.
Hiiumaa noortevolikogu teine koosseis alustas tööd.
Kuu lõpus tõstis pead COVID-19. Ehk et tekkis piirkondlik kolle. Samas tundub, et sellele õnnestus piir panna. Vähemalt sai inimeste liikumised ja kokkupuuted kiiresti kaardistatud. Asjaosalised eneseisolatsiooni suunatud. Meeldiv, et saarel toimub operatiivne infovahetus ja koostöö.

Kokkuvõtlikult on olnud karstilehtri tunne - muudkui neelan vett (loe: uut infot). Ja seda on olnud palju. Mitte et ma oleks midagi vastupidist oodanud. Tehtud organisatsioonisisesed muudatused on olnud samuti eesmärgiga infovahetust tõhustada. Muuhulgas taaskäivitasime vallavalitsuse väljasõiduistungid ning kohtumised ettevõtjatega. Lisaks püüan ise eri piirkondade ja valdkondade tegemistest detailsema pildi ette saada. Õppida ja areneda on piisavalt. Samas ei saa öelda, et põnev pole.