pühapäev, 17. september 2023

Jooksmine

Kui õigesti rehkendan, siis seitsmes poolmaratoni läbimine möödunud nädalavahetusel.

Tulemuseks 1:44:53 ehk maksimumeesmärk sai täidetud. Polnud viimase hetkeni kindel, kas minna rahulikult/kindla peale alla kahe tunni jooksma või püüda paremat tulemust. Stardikoridoris tegin otsuse.

Tallinna maraton on Eesti kontekstis ikka ainulaadne võistlus - nii suur rahvamass. Osalejad. Aga ka publik. Esimesed kilomeetrid lihtsalt liigud massiga kaasa. Püüad leida kambajõmmid, kelle tempo sobilik on. Aga üsna lihtne.

Nii seitsmendal kilomeetril tekkis korraks mõttekramp - kas pole mitte tark hoogu maha võtta, et lõpuni kesta. Ent leppisin endaga kokku, et jätkan kasvõi hambad ristis nii kaua kuni jaksan valitud tempo ja graafikuga. Leidsin hea "jänese" ning viis kilomeetrit kulgesime ühtlaselt 4:49 minutit kilomeetri kohta tempoga.

Kui 14 kilomeetrit ehk kaks kolmandikku jäi selja taga, tegin peas arvutused ja sain aru, et soovitud 1:45 läbimiseks on mul isegi paar minutit varu. Kilomeetriajad paljastavad, et sealt alates võtsingi veidi hoogu maha ning kahe erandiga (sh viimane kilomeeter) kerkisid kilomeetriajad üle viie minuti. Aga väga raskeks ei läinudki. Kui finišikoridori mitte arvestada. Sest viimased paarsada meetrit oli konkreetselt mäkketõus Filtri teel. Sarnane kunagisele Hiiumaa maratonile, kus stardi- ja finišipaik oli Kõpu tuletorni juures. Start seega väga mõnus - lase kerra ja veere alla. Aga lõpp on justkui seinast üles ronimine :)

teisipäev, 29. august 2023

Maksud on selleks, et riiki arendada

Maksude kogumise mõte on vajalike teenuste pakkumine ja/või investeeringute tegemine. Automaksu teemaga hakati selles mõttes valest otsast pihta – räägiti vajadusest riigieelarve auku lappida, mitte maksu sisulisest eesmärgist või sellest, mis konkreetse meetme läbi paremaks muutub.

Samas saan rahandusministri möödalasust aru. Endise Rae vallavanemana oli ta ilmselt kogenud vaid sellist olukorda, kus eelarvetulud kasvavad. Ja mühinal. Mis nii viga lubadusi ja soove täita.

Eesti riik on aga jõudnud arenguetappi , kus rahvastiku vananemine ja töökäte vähenemine tähendavad, et tänane maksubaas ei võimalda tänasel tasemel avalikke teenuseid pakkuda. Rääkimata täiendavatest teenustest või toetustest.

Seega on lihtsustatult kaks varianti – tuleb kas pakutavate teenuste hulka kokku tõmmata või suurendada tulubaasi.

Vabariigi valitsus on alustanud viimasest ehk täiendavate maksude kehtestamisega.

Maailmavaateliselt eelistaksin maksubaasi suurendamise meetmena astmelist tulumaksu. Ehk põhimõtet, et need, kel paremini läinud, panustavad ühiskonda enam. Valitsuskoalitsioonis domineerivad aga teistsugused ideed – sellest sõltuvalt ongi tehtud valikud näiteks käibemaksu kasvuks või automaksu kehtestamiseks.

Automaksu vormimine

Viimase sisustamise ja selgitamise asemel hakkas rahandusminister pihta numbritest. Nii kõlas esmalt fakt, et sellega kogutakse riigieelarvesse 120 miljonit eurot. Kuidas ja millise valemi alusel, polnud teada.

Arusaadav, et sellise koduse töö eest häid hindeid ei panda ning tugevat kriitikat sai minister teiste seas erakonnakaaslastelt. Viimane jätkus ka siis, kui 120 miljoni kokku kogumiseks kaks alternatiivi välja pakutud oli. Näiteks kliimaminister ei pidanud kumbagi varianti mõistlikuks.

Üldises plaanis ongi nii, et kui rahandusminister nägi maksus võimalust suur summa raha kokku koguda, siis kliimaminister juhtis tähelepanu, et automaks peaks täitma keskkonnaeesmärki. Ehk oluliselt rohkem tuleks arvesse auto keskkonnamõjuga seotud näitajaid.

Regionaalminister on aga juhtinud tähelepanu asjaolule, et automaks peab arvestama regionaalset aspekti ega tohi kellegi elukvaliteeti halvendada.

Kuidas mina asja näen?

Olen nõus lähenemisega, et automaks peaks aitama keskkonda hoida. Samas tuleb kindlasti arvestada regionaalseid eripärasid – see peab eelkõige mõjutama linnade autostumist. Seal on ühistranspordi näol olemas alternatiiv ning auto omamine seeläbi paljuski valiku küsimus.

Lisaks on oluline, et automaks ei tohi olla löök neile, kellele auto eluliselt vajalik. Kaugemate piirkondade elanikud, kellel autole alternatiivi poodi-tööle või mujale liikumiseks ei ole. Suurpered, kes väikeautoga üheskoos liikuda ei saakski.

Sissejuhatuses kirjutasin, et maksudel peab olema eesmärk. Seega ei kõla mõistlikult selgitus, et automaksuga kogutav raha läheb igale poole.

Need riigieelarvesse lisanduvad vahendid peavad aitama inimestel alternatiivseid lahendusi valida. Seega tuleks mootorsõidukimaks siduda liikuvusreformi ja kogu ühistranspordi parendamisega. Et busse oleks mugav kasutada, et laevagraafik oleks piisavalt tihe ning erinevad transpordiliigid ühenduks sujuvalt.


Ilmus Hiiu Lehes 29.08.2023

esmaspäev, 14. august 2023

Transport

7 kuu andmed.

Heltermaa- Rohuküla laevaliin.

Üle veetud 180 960 sõidukit ja 401 460 reisijat.
Võrdluseks, aasta tagasi olid numbrid vastavalt 177 539 ja 381 454 ehk kasv ca 3000 sõidukit ja 20 000 reisijat. Aastal 2021, mis oli COVID-i tõttu (välisriikidesse reisimine oli piiratud) Hiiumaa jaoks hea turismisuvi, olid näitajad 181 226 ning 380 809.

Maakonna bussiliinid.

Keskmiselt 12 000 reisijat kuus. See on pea poolteisttuhat enam kui aasta eest. Ja üle 3000 rohkem kui aastal 2021. Liinikilomeetreid on kõigil aastatel enam-vähem ühes mahus, see on umbes 55 000 km.

Lennuühendus.

Juulis selle sajandi rekord – 2336 reisijat kuus. 7 kuuga 9679 reisijat. 2022 aastal oli ca 3000 võrra vähem. 2021 aastal oli ca 4000 võrra vähem.

pühapäev, 9. juuli 2023

Läänerannast Pärnu osavald

Viimastel kuudel on ohtralt tähelepanu pälvinud Lääneranna valla otsus sulgeda või ümber korraldada oma haridusasutused.

Kiirustades, väheargumenteeritult põhjendades ning sisuliselt kogukonda otsustusprotsessidesse kaasamata.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus sätestab, et haridusasutuste ülalpidamine on kohaliku omavalitsuse kohustus. Lääneranna vallavalitsus väidab, et neil puudub võimekus koolivõrku ülal pidada.

Mida ei ole märganud, on alternatiivide kaalumine. Ehk lähtepunkt on olnud, et haridusvõrk on kulu ning vahendeid selle haldamiseks napib. Kas ja milliste teiste kuluridade vähendamist veel kaalutud on?

Olen veendunud, et haridus ei ole mitte kulu, vaid investeering. Panus tänastesse lastesse, kes tulevikus nii konkreetset kogukonda ja riiki ülal hoiavad. Panus kohalikku kogukonda, sest hästi toimiv kool on lisaks haridustempliks olemisele kogukonnakeskus.

Kui omavalitsus ei suuda haridusvõrku ülal pidada ehk pakkuda kodanikele peamiseid teenuseid, siis võib-olla peaks kaaluma hoopis omavalitsuse ümber korraldamist?

Miks ei võiks Lääneranna olla osa Pärnu linnast? Osavald, nii nagu näiteks Tõstamaa. Eriti kuna geograafiliselt on Lääneranna valla Koonga piirkond Pärnu linnale märksa lähemal kui Tõstamaa piirkond.

Kokkuhoid tuleks juhtimiskuludelt. See annaks võimaluse suunata vabanevad vahendid valdkondadele, mis kogukonnale päriselt vajalikud ja olulised on. Näiteks haridus.

Seda mõttekäiku toetab ka majanduslik vaade. Vaadates Lääneranna valla kodulehelt 2022. aasta eelarve ülevaadet, selgub et üldised valitsussektori teenused moodustasid 14,7 protsenti valla põhitegevuse kuludest. Samas haridus 52,4 protsenti.

See tähendab, et iga seitsmes euro kulus puhtalt omavalitsuse ülalpidamiseks, selle juhtimiskulude katteks.

Võrdluseks minu koduvallas Hiiumaal olid need näitajad 9 ja 43 protsenti. Viimane kasvas selle aasta eelarves pea 47 protsendini. Samas ka täna ei vaata me seda, kuidas haridusvõrku kokku tõmmata, vaid kuidas kogu Hiiumaal oleks võimalik kodulähedane ning kvaliteetne haridus omandada.

Kahtlemata on kohalikel omavalitsustel keeruline, arvestades, et riigi tasandilt on aastaid täiendavaid ülesandeid lisandunud, samas tulubaasi suurendatud ei ole. Küll ei tohiks kärpimiskirve alla langeda esimesena teenused, mida kohalikel inimestel päriselt vaja ning mis kogukonda koos ja toimimas hoiavad.


Ilmus 25.juuni Pärnu Postimehes.

reede, 7. juuli 2023

Lennureisid

Juunikuus kasutas Kärdla-Tallinna lennuliini 1876 reisijat.
Keskmine täituvus 56%. Ehk kui uue, jaanuari lõpus alustanud 33-kohalise lennuki asemel oleks senine 19-kohaline, siis oleks olnud kõik lennud viimase kohani välja müüdud.

teisipäev, 4. juuli 2023

Elanikud

Hiiumaa elanike arv 1. juuli seisuga - 9884 inimest. See on rohkem, kui kunagi varem Hiiumaa valla perioodil.

Sealjuures juunis 9 sündi. Nii palju ühes kuus oli viimati poolteist aastat tagasi.

pühapäev, 2. juuli 2023

Laulu- ja tantsurahvas

Noorte XIII laulu- ja tantsupidu.

On saanud ohtralt meedia tähelepanu. Kohati on tõstatunud, et kas seda sündmust peaks nii tugevasti esile tõstma. Et mispärast see siis ikkagi nii eriline on.
Teisalt. Kui tänapäeval, kus uudiseid ilmub iga päev meeletul hulgal ning uus kuum teema kustutab ruttu vana, üks sündmus päevade viisi kõiki meediakanaleid täidab, siis just see näitabki, et see on eriline sündmus.

Kord kuue aasta tagant. Eks juba see aitab kaasa. See tähendab, polegi nii lihtsasti kättesaadav.
Aga kahtlemata on tegemist millegiga, mis ühiskonda suurel määral liidab (jah, alati ja iga teema juures on neid, kes end liita ei lase).
Ettevalmistusperioodi pikkus, mis tipneb ühiste päevade või nädalaga pealinnas, annab võimaluse võrrelda seda näiteks maratoni läbimisega. Pingutusega, mille lõpetamisele järgneb pea kindlasti pingelangus koos eufooria, positiivsete emotsioonide ja pikemas plaanis meeldivate mälestustega. Negatiivne (kui seda on) unub ajapikku.
Muidugi ka asjaolu, et tehakse ühist asja. Ühised laulud ja tantsud tekitavad ühise info- ja kogemusteruumi. Jällegi - just tänases infokülluses ja sigrimigri maailmas eriti tänuväärne.

Emotsioonid.
Rõõm peole pääsust.
Võidurõõm õnnestunud etteastest.
Uued tuttavad ja tutvused.
Üksteise aitamine ja toetamine. Mõned näited, mida juhtusin ise tabama - patsi punumine, vihmakeebi selga aitamine. Lihtsad asjad. Aga väga väärtuslikud.
Lihasmälusse talletuvad tunded pikkadest proovipäevadest. Tavapäraselt saadab neid lõõskav päike.
Rongkäik. Suur mass peolisi. Teeääred täis pealtvaatajaid. Ergutamine. Toetavad hõiked. Vastuhüüded.
Pidu. Laias laastus sada tuhat inimest ühel suhteliselt väikesel väljakul. Ja erinevalt proovidest kaasneb laulupeopäevaga tavaliselt vihmasadu.

Kirjutasin, et kajastust on sündmus palju saanud. Sealhulgas erinevaid arvamusi. Nende seast noppisin üles Marek Sadama mõtte:
"Imetlen neid, kes suurelt juhivad, aga veelgi südavõimsamalt neid kohalikke juhendajaid, kellele tammepärga kaela ei asetata. Jääb vaid karikas enda hinge auhinnariiulil, et viisid omad peole, olid osa suurest tegemisest. Olid liitja."

esmaspäev, 10. aprill 2023

Lennuk

Kärdla-Tallinn lennuliin.

Arvestada tuleb, et lennureis = edasi-tagasi lend. Samas täituvuse kasv on siiski selgelt näha.REISID

KOKKU

Kuus keskmiselt

2020

541

45

2021

635

53

2022

598

50


REISIJAID

KOKKU

Kuus keskmine

2020

8611

718

2021

10552

879

2022

11849

987


TÄITUVUS


Reisijat reisi kohta

2020


16

2021


16,6

2022


19,8

pühapäev, 9. aprill 2023

Elanike arv

Hiiumaa elanike arvu muutus piirkonniti.

Viie aastaga, 1. jaanuarist 2018 kuni 1. jaanuarini 2023 on elanike arv Hiiumaal kasvanud 2,5%.

Kasv on tulnud peamiselt Pühalepa ja Kõrgessaare piirkonda. Vähesel määral Emmaste piirkonda. Käina osavalla elanike arv on sisuliselt samal tasemel püsinud. Elanike arv on langenud Kärdla linnas.

Kui vaatame elanike osakaalu piirkonniti, siis Kärdla osakaal on langenud alla kolmandiku. Samas tuleb tõdeda, et linna tegelik toimeruum on suurem. See tähendab, et linna piiri taga ei ole mets või tühermaa, kui piltlikult väljenduda. Seal, kus on linna piir, algab enamasti küla, mis on Pühalepa osavalla koosseisus.

Pühalepa osakaal on teinud suure kasvu, olles umbes 18% ning arvestades, et Käina osakaal on vähenenud, on ka nende piirkondade vahe vähenenud. Emmaste osavalla osakaal püsib 13% juures, nii nagu see on olnud ka Emmaste valla viimasel perioodil. Samas kui Kõrgessaare, mis eelmisel kümnendil oli Emmastega võrreldav, on osakaalu 15%-ni kasvatanud.


 

Kärdla​

Kõrgessaare​

Emmaste​

Käina​

Pühalepa​

Kokku​

 

 

 

 

2018​

3327​

1260​

1241​

2118​

1586​

9532

 

 

Osakaal %​

34,9​

13,2​

13,0​

22,2​

16,6​

 

 

 

 

2023​

3170​

1458

1259

2120

1751

9758

 

 

Osakaal %

32,5​

14,9​

12,9​

21,7

17,9

 

 

 

 

Muutus​

-157​

+198

+18

-2

+165

+226​

 

 

​Osakaalu muutus

​-2,4%

​+1,7%

​-0,1%

-0,5%

+1,3%

 


laupäev, 8. aprill 2023

Tulumaks

 Esialgsed andmed.
teisipäev, 7. märts 2023

Tulumaks

 Esialgsed andmed.


teisipäev, 3. jaanuar 2023

Tulumaks