neljapäev, 31. detsember 2020

2020

Kirjutan lähipäevil ilmselt pikema tagasivaate. Aga lühidalt aastat kokku võttes on helgeid momente vähe olnud. Õigemini, neid on olnud. Kahtlemata. Eriti 02022020.
Aga üldine aastalõpuemotsioon liiga soojades toonides ei ole.
Kokkuvõtlikult - hea, et läbi saab.

esmaspäev, 28. detsember 2020

Vesi

Juhtus nii, et sattusin talisuplemist proovima. Kui lubadus antud, siis tuleb täita ka.

Aga et esimene kord nii vahva oli, siis käisin ka jõululaupäeval end kastmas.

Iseenesest üliäge, et talisuplusala Kärdla sadamas nii hästi on vastu võetud - jääkarusid meil jagub. Samas on vette minek nii mugavaks tehtud, et mis sa muud oodata oskadki. Nüüd tuleb sarnane ka teistesse sadamatesse üles seada, liikudes esmalt näiteks Orjaku ja Sõru sadamasse edasi.esmaspäev, 21. detsember 2020

KL

COVID on kaasa toonud sündmuste vähesust võrreldes varasemaga. Ehk neil, kes siin-seal ringi tilberdavad, on kalendrisse vaba aega tekkinud.
See annab aga võimaluse teha uusi valikuid. Laupäeva sisustasin Kaitseliiduga, kus ma ülearu aktiivne liige ei ole olnud. Nüüd siis hommikust õhtuni maastikul. Värske õhk, vaba liikumine. Mõnus vaheldus. Lisaks ohtralt laskmist, kuna peaeesmärk oligi relvad sisse lasta ning laskeharjutusi sooritada.
Ei saa märkimata jätta, et neljanda advendi eelpäeval oli järjepidevalt pluss kuus kraadi.

teisipäev, 8. detsember 2020

November

Kui oktoober oli igati ootuspäraselt pöörane kuu, siis november tuure ülearu palju maha ei tõmmanud. Tõsi, mõningal määral siiski. Näiteks uneaega jäi kuu varasemasega veidi enam.

Kindlasti avaldas mõju COVID-positiivsete arvu kiire kasv kuu esimesel dekaadil. Välja on kujunenud aga operatiivne infovahetus ning tõhus koostöö erinevate asutuste vahel, mistõttu õnnestus kolded üsna kiiresti piiritleda ning tänasest on pilt mõõdukalt optimistlik.

4. novembril avasime Kärdla keskväljaku ning saarel oli külas riigihalduse minister Jaak Aab. Päev varem kohtusime kultuuriministeeriumi spordiosakonnaga.

Nädala lõpul toimunud tegevused lähtusid ennetusmeetmetest ning täna julgen hinnata, et hiidlased kannavad maske meelsamini kui mandril seda tehakse. Nii oli beebipäev üks esimesi sündmuseid, kus osalejad - v.a beebid - maske kandsid.

Kuu teisel nädalal andsid tooni volikogu komisjonid. Jätkus ka ühistranspordihanke ettevalmistamine, kuna tänane hankeperiood lõppeb 2021 aastaga ära ja 2022 alustab kas uus vedaja või parima pakkumise korral sama vedaja uutel tingimustel.

11. novembril asetasime Spordikeskusele nurgakivi ning saarel oli külas kultuuriminister Tõnis Lukas. Suulise lubaduse saime, et 2022 aastal mahub riigieelarvesse Hiiumaa muuseumihoidla ehitamine.

Saart külastas ka Rumeenia konsul, et üle anda autasu tõlkija Riina Jesminile ning arutada koostöövõimalusi Rumeenia ja Hiiumaa ettevõtjate vahel.

Kuu lõpus viimistlesime 2021 aasta eelarveprojekti, et see volikogule üle anda. Sellest dokumendist, aga ka volikogu istungist kirjutasin ka eraldi veidi pikemalt. Meeldiv, et eelarvestrateegia ehk kokkulepped lähiaastate investeeringute osas suudeti volikogus üksmeelselt teha.

Kuu lõpus külastas saart Eesti Vabariigi President.

Et Hiiumaa valiti maailma saja (keskkonna seisukohalt) kestliku sihtkoha hulka, siis oleme tegelenud Green Destinations teemadega. Sellega sobitub ka otsus, et loobume ilutulestikurakettide kasutamisest aastavahetusel.

Kuu sai ära saata advendi saabumisega. Äge, mida meie inimesed teevad. Näiteks võrratu päkapikumaa Suuremõisas või jõulumaa Emmastes, kus pakuti võimalust ka saanisõitu (ilma lumeta!) teha. Kärdlas on tehtud ettevalmistusi jõuluturu avamiseks.

Koondina võib öelda, et põnev on. Kohati ehk isegi üleliia. Ehk põhiülesannetega tegelemise sekka hüppab teemasid, mis tublisti energiat ja aega nõuavad, ent kui saaks valida, siis elaks maailmas, kus neid üles ei kerki.

Teistpidi on tekkinud tunne, millises meres ujun ning hakkab tekkima teadmine, millist ujumisstiili kasutada või kuhu poole tüürida, et lõpuks kaldale jõuda.

reede, 4. detsember 2020

Eelarve

Esmaspäeval andis Hiiumaa Vallavalitsus valla 2021. aasta eelarveprojekti üle Hiiumaa Vallavolikogule.

Käesoleva aasta läbiv märksõna on olnud COVID-19. See tõi kaasa majanduslanguse ning tekitab teatavat ebakindlust ka järgmise perioodi osas. Kuigi üha enam räägitakse vaktsiinist, on mitmete tegevusvaldkondade toimimine häiritud või suisa peatunud.

Seda arvestades on vallavalitsus eelarveprojektis lähtunud konservatiivsest vaatest, prognoosides tulumaksu 4,5 protsenti vähem kui 2019. aastal tegelikult laekus.

Lõppev aasta on Hiiumaa jaoks olnud väiksema majandusliku tagasilöögiga, kui kevadel arvasime. Kui see trend jätkub, oleme valmis eelarveprojekti selle menetlemise käigus optimistlikumaks korrigeerima. See tähendab tulude laekumist suurendama.

Eelarve kogumaht ehk põhitegevuse tulud on 15,3 miljonit eurot. Sellest moodustavad maksutulud peaaegu 60 protsenti. Saadavad toetused pea 28 ning tulud kaupade ja teenuste müügist 12 protsenti.

Põhitegevuse kuludeks kavandame 14,1 miljonit eurot. Sellest 60 protsenti moodustavad personalikulud, 28 majandamiskulud, 11 antavad toetused ja ühe protsendi muud kulud.

Investeerimistegevuseks planeerime 7,6 miljonit. Suuremad investeeringud on kindlasti rohkem kajastust leidnud, ent oluline on, et eelarve haarab saart tervikuna. Arendused puudutavad kõiki saare piirkondi ning haaratud on erinevad valdkonnad.

Oluline on, et Hiiumaa vald võtab ette munitsipaalüürielamu rajamise. Vana hoone korda tegemise Kredexi toel, mille kaudu tekib enam kui kümme kaasaegset korterit Kõrgessaarde.

Miks sinna? Soovime anda piirkonnale uut hoogu – elamispinnad on seotud muuhulgas kooli ja lasteaia kestlikkusega. See võiks olla eeskujuks, et teisedki seisvad hooned korrastada.

Paladel valmistame ette spordihoone korrastamist – energiatõhusaks ning soojapidavaks muutmise.

Tohvri hooldekodu saab uuel aastal alustada laienemise teise etapi projekteerimisega. See on eraldiseisev dementsete osakond, mille järgi on vajadus ning mis tähendab, et piirkonda lisandub taas töökohti.

Regionaalpoliitiliselt väga oluline on hajaasustusprogrammi vahendite suurendamine kolmandiku võrra. Ehk järgmisel aastal saame selle võrra enam taotluseid rahuldada ning parendada kodude elamistingimusi.

Ülesaarelise haardega on ka tänavavalgustusvõrgu üle viimine energiasäästlikele LED-lampidele ning taastuvenergiaallikate toitele. Nii jätkame muuhulgas bussipeatuste valgustamist päikesepaneelide toel.

Jäätmejaamas on kavas rajada vaheladustamise plats, vahetada välja konteinerpark ning rekonstrueerida jäätmepress ja kontorihoone.

Kõike eelnevat tehakse selleks, et luua paremad tingimused saarel elamiseks ning siin tegutsemiseks.

Samas on väga oluline, et panustaksime jätkuvalt ka sinna, kus juba täna iga päev toimetame. Üks märksõna on haridusvaldkond.

Eesmärk on, et igas haridusasutuses on lastele vahepalaks värsked puu- ja köögiviljad. Et köögis kasutaksime maksimaalselt kohalikku ja mahetoitu. Hoiame korras ja rajame koolide ja lasteaedade juurde uusi taimeaedasid või -peenrad.

Samuti väärtustatakse meie koolides ja lasteaedades liikumist. Nii kavandame ja rajame siseterviseradasid või liikumisalasid ning parendame võimalusi aktiivsete õue(vahe)tundide pidamiseks. Neid täiendavad avalikud mänguväljakud, viimane valmis just äsja Suuremõisas.

Emmastesse soetatakse rularambid ehk saare noortele tekib veel üks skatepark.

Sümboolse tähendusega on Emmaste lasteaias kolmanda rühma taasavamine. See on kinnituseks ning käega katsutavaks tagajärjeks, et Hiiumaale soovitakse (tagasi) elama tulla. Hiiumaa sündide arv ei ole kasvanud, ent lasteaedades laste arv küll.

Käina lasteaias rajatakse jalgrataste hoidmiseks katusealused ja Vigri lasteaia õueala ootab suurem renoveerimine. Palade lasteaed saab õuevalgustuse. Palade kooli ja spordihoone vahelisele alale rajatakse samuti valgustus. Nii nagu sel suvel Emmastes tehtud sai.

Kui Kärdla põhikool tähistas äsja juubelit, siis Emmaste põhikool peab suvel 100 sünnipäeva. Suuremõisa koolil täitus 100 aastat töötamist mõisahoones ning Lauka kooli, mis suvel tähistab 120 eluaastat, ootab sügisel lõppenud välisfassaadi tööde järel uuel aastal ees siseruumide remont.

Juubeliaasta on ka Kärdla raamatukogul, millel täitub 150 tegutsemisaasta. Uuenduslikult rajatakse sinna järgmisel aastal elektrooniline läbipääsusüsteem, mis tähendab, et raamatukogu saab külastada ka siis, kui töötajat majas ei ole. Käina raamatukogu soetab aga laenutusautomaadi, mis pakiautomaadile sarnase tööpõhimõttega ja laenutusvõimalusi samuti laiendab.

Eelarve koostamise protsess ei ole maailma majanduse ettearvamatute olude tõttu lihtne olnud. Eelarveprojekt annab aga kinnitust, et me suudame nii suuri asju teha, näiteks nagu Hiiumaa Spordikeskus, kui ka igapäevaelus oluliste tegevuste arengu tagada.

See annab kindluse igapäevase toimetuleku mõttes. Samas loob eeldused arenguteks ja ning annab usku elanike arvu kasvuks.

teisipäev, 1. detsember 2020

Tulumaks

 


Regionaaltoetused

Regionaalsed toetused ehk nö katuseraha. Hiiumaaga seotu 2021 riigieelarves.

EELK Reigi Jeesuse Kogudus MTÜ    
Remonditoetus    5 000
MTÜ Tuulte Tee    Hiiumaa Toidupanga tegevustoetuseks    5000
Kõrgessaare Lasteaed Vigri    Õueatraktsioonide uuendamise toetuseks    3000
Sõru Muuseumi    Tegevustoetuseks    4000
Hiiumaa Jalgpall MTÜ Tegevustoetus 10000
Hiiumaa Muinsuskaitseselts Investeeringutoetus 5 000
Hiiumaa RSK MTÜ Investeeringutoetus 5 000
Hiiumaa Tenniseklubi MTÜ Tegevustoetus 5000
Kõrgesaare osavald    Elektrijalgrataste rendivõrgustiku arendustööd    5 000
Mittetulundusühing Hiiumaa Nõuandekeskus Tegevustoetus 5 000
Mittetulundusühing Kärdla Nukuteater Tegevustoetus 5 000
Mittetulundusühing Suuremõisa Loss Inventari soetamine 5 000
MTÜ Tantsumajakas Tegevustoetus 7 500
Samaaria Eesti Misjoni MTÜ investeeringutoetus 5 000