neljapäev, 23. november 2023

Esimene poolaeg läbi ehk vahearuanne

Sotsiaaldemokraatliku erakonna, valimisliidu Ühine Hiiumaa ja Reformierakonna koalitsioonileping Hiiumaa valla juhtimiseks aastatel 2021–2025 sõlmiti 11. novembril 2021. Nädal hiljem ehk 18. novembril valiti volikogu esimeheks Anu Pielberg ning veel nädal hiljem ehk 25. novembril kinnitati vallavanemaks allakirjutanu.

Järgmised kohaliku omavalitsuse valimised toimuvad 19. oktoobril 2025. Seega oleme jõudnud täpselt poole peale – kaks aastat selja taga, kaks veel minna.

Koalitsioonilepingus seisab: „Tegutseme põhimõttel, et Hiiumaa ei ole ääremaa ning Hiiumaal ei ole ääremaad. Jätkame osavaldadega. Samas võtame eesmärgiks tõhustada valla juhtimist, kasvatada valdkondlikku kompetentsi ja muuta otsustusprotsesse tõhusamaks.“

See võtab hästi kokku viimase kahe aasta tegemised. Oleme lähtunud sellest, et piirkondlikud eripärad on meie tugevus, samas kasvanud veel enam üheks ja ühtseks omavalitsuseks.

Koalitsioonilepingus kokkulepitud punktide järele plusse ja miinuseid kirjutades on selge, et tublisti üle poole eesmärkidest oleme tänaseks suutnud ellu viia. Mõned näited.

Üle Hiiumaa on rajatud ja korrastatud mänguväljakuid. Elanike arvu järgi on vist kõige parem seis Emmastes, mille keskuses on mänguväljakud ja seikluspark. Noortekeskuse juures skatepark. Lasteaias täielikult uuendatud õueala ning sama tehakse kooli juures.

Kõrgessaare programm on volikogus kinnitatud ning selle toel on hoogu saanud Puski kiriku renoveerimine, aga ka Kultuuritehase rajamine ja Hiiumaa Vabakool.

Paluküla terviserajad arenevad hoogsalt – lisandunud on rattarajad, uueneb rajavalgustus ja rajatakse teenindushoone. Mis kõige tähtsam – kasutajaid jagub!

Oleme võrreldes eelmise perioodiga märkimisväärselt suurendanud hajaasustuse programmi vahendeid. See on meede, mis silmanähtavalt parandab tänaste elanike elukvaliteeti või loob tingimused uute püsielanike tekkeks.

Märtsikuus võttis vallavolikogu vastu teehoiukava, kus muu hulgas viie aasta investeeringuprogramm. Nii on vallaelanikel terviklik ülesaareline ülevaade, millistel alustel teid hooldatakse ning millal ja kus teekatet uuendatakse.

Oleme loonud alustava perearsti toetussüsteemi. Valla rahalise toetuse on saanud kaks saarele tulnud perearsti. Mitte vähem oluline pole olnud valla toetus esmatasandi tervisekeskuse rajamisel, et arstidel-õdedel oleks kaasaegsed töötingimused.

Igal aastal korrastame koostöös Päästeametiga „Kodud tuleohutuks“ programmiga mõne kodu. Samuti jätkub puuetega inimeste kodukohanduse meede, mille abil iga aasta mõne inimese elutingimused paranevad.

Valla toel korraldatakse vanemaharidusprogrammi, mis on osutunud väga menukaks. Samuti toetame vaimse tervise teenuse pakkujaid. See on eriti oluline, arvestades, et vaimse tervise mured on ajas kasvav probleem.

Samas on ka eesmärke, mille osas tahaks öelda „Tehtud!“, ent ei saa. Kiire internet, näiteks. Selle osas on eriti kurb, et vald on teinud enam kui meilt oodati ning see on hiidlaste jaoks ülioluline. Aga riigi tasandil toimetakse „Aigu om“ mõtteviisiga.

Vabatahtlike päästjate tööruumid Kõpus võiks samuti valmis olla, arvestades, et poolsaarel on kõige suurem elanike arvu kasv Hiiumaal, ning turvalisus ja kriisideks valmisolek on viimaste aastate läbivad märksõnad.

Suuremate investeeringutena sai koalitsioonilepingusse tosin objekti. Neist viis on ellu viidud. Kärdlas valmis uus koolihoone, Sõru jahisadam on laiendatud, Kalanasse uus sadam ehitatud. Kõrgessaare programm koostatud ning selle ellu viimiseks pool miljonit eurot eelarvestrateegias. Palade spordihoone on renoveeritud.

Kaks on ette valmistatud, et uuel aastal alustada – Käina kultuurikeskuse renoveerimine ja Kõrgessaare üürimaja ehitus. Kärdla lasteaia rajamisel oleme planeeringu koostamise faasis.

Sotsiaalarendused – Pargi 3 järgmine etapp, Hellamaa sotsiaalküla ja Tohvri dementsete hoone – ootavad avanevaid meetmeid ning selgust omavalitsuselt nõutava omafinantseeringu suurusest.

Kõige keerulisem on Hiiumaa kultuurikeskusega, mille jaoks sobivat toetusmeedet hetkel ei ole ning arvestades riigi rahalist olukorda on keeruline kokku leppida Hiiumaa Spordikeskusega sarnast süsteemi, kus riik ja omavalitsus panustaks võrdses mahus.

Koalitsioonilepingusse sai kirja, et koalitsioon moodustatakse võrdsetel alustel ning sellest lähtuvalt oleme ka tegutsenud – võrdsete partneritena. Minu hinnangul on koostöö olnud konstruktiivne ja vaatamata eriarvamustele üksikküsimustes oleme olulistes asjades alati kokku leppida ja kesktee leida suutnud.

Tunnustada tuleb ka opositsiooni, kes ei ole puhtalt jonni pärast kaikaid kodarasse loopinud, vaid selgitab oma vaateid argumenteeritult. Sellest lähtuvalt on ettepanekud ja muudatusettepanekud tihti töösse võetud.

Väliskeskkonnast tingituna omavalitsustel väljakutseid jagub. Hiiumaal oleme seni suutnud kriisidest läbi tulla ning selle kõrval ka kokkulepitu ellu viia. See annab kindlust, et koalitsioon püsib ühtsena järgmiste valimisteni.

Ilmus 21.11.2023 Hiiu Lehes