laupäev, 30. jaanuar 2016

Direktor

Ivo Eesmaa postitas Facebookis: "Kommenteerin praegu puhkevat kära põhikooli direktori komisjoni koosseisu üle pärast seda, kui konkursil osalejad on selged."

Mis kära ta silmas peab? Eks ikka kaasust Hiiu vallavolikogu koalitsioon vs haridus- ja kultuurikomisjon, kooli hoolekogu. Kui esimene leiab, et seoses riigigümnaasiumi loomisega tekkiva põhikooli direktori konkursikomisjonis peaks olema seitse liiget (kelle seas kindlasti ka senine koolijuht), siis teine pool, et otsustajate ring võiks olla viieliikmeline või kui ka seitsmeliikmeline, siis senine koolijuht ja riigigümnaasiumi direktor ei peaks endale nö järglast valima.

Eks poolt ja vastuargumente võib igasuguseid leida. Hetkel on välja pakutud komisjoni koosseis Reili Rand, Marin Vallikivi, Toivo Saue, Tiia Liibert, Anu Pielberg, Ivo Eesmaa, Ermo Mäeots. Ja kui esimesed viis tunduvad loogilised, siis mina ei saa aru, miks peaks maavalitsuse esindaja kohaliku omavalitsuse allasutusele juhi valimisel kaasa rääkima. Riigigümnaasium, siis küll. Aga valla põhikool? Sel juhul võiks/peaks samasugune praktika ka teiste maakonna koolide puhul toimima. Ivo juures räägib tema kasuks pikaajaline koolijuhi roll. Samas ka asjaolu, et põhikool ja gümnaasium peavad tegema ladusat koostööd ja selle heaks eelduseks oleks direktorite üksteisemõistmine. Küll tekitab küsimusi, kas ühe asutuse juht ikka peaks valima teisele (samas valdkonnas tegutsevale) asutusele juhti. Olla nõuandja rollis, miks mitte, aga kas ka otsustaja? Teiseks ikkagi fakt, et nii kooli hoolekogu kui õppenõukogu leidsid, et kooli/õpetajaid peaks esindama teine inimene. Ja see on kaalukas argument, mille eiramine näitab ka koalitsiooni suhtumist osalusdemokraatiasse ning kodanikuühiskonda.

Miks aga Ivo alles direktori konkursil osalejate selgumisel kommentaare jagama asub, on mõttekoht.
Ei ole vist saladus, et Ivo ja Margit ülearu hästi omavahel ei klapi. Minnes kasvõi tagasi 2013. aasta sügisesse, oli see üheks põhjuseks, miks sotside ja VL Ühtne Hiiumaa ühte koalitsioon kuulumine sisulise aruteluni ei jõudnud.
Samas ei ole Margit varjanud, et direktori koht võiks talle meeltmööda olla. Ta on edukalt, ka väikeste laste kõrvalt, vajaliku hariduse omandanud. On haridusmaastikul tunnustatud tegelane ning omab ka juhtimiskogemust.
Teistpidi on selge, et tal puudub koalitsiooni ja ilmselt ka vallavalitsuse (kui ehk vallavanem välja arvata) toetus. Ehk et Margiti huvides oleks, kui Ivo otsustajate ringi ei kuuluks, teise poole jaoks on aga oluline, et komisjonis oleks ka need, kes konkreetselt Margiti kandidatuuri välistaks.

Kommentaare ei ole: