kolmapäev, 31. mai 2017

Lastekaitse

Lastekaitsepäeva eel saabus riikliku järelevalve akt lastekaitseseadusega sätestatud nõuete täitmise kohta Emmaste vallas.
Et ise mitte hinnangut anda, tsiteerin: "Järelevalve käigus selgus, et Emmaste vallas korraldatud lastekaitsetöös esineb mitmeid olulisi puuduseid."
Samas ei ole siin minu meelest õige teha etteheiteid valdkonna eest vastutavale ametnikule, kes ka ise viitas järelvalve käigus, et töökoormus on väga suur ja ametnik on sunnitud täitma lastekaitsetöötaja kohustusi lisaks oma põhitööle.
Ehk pole võimalik spetsialiseeruda ja täita tuleb mitut eri rolli. Paraku see ei ole väga tõhus viis. Palju on olnud juttu valdadevahelisest koostööst. Ma ei tea, kas reaalselt seda ka vallavanemate vahel (numbrite, arvutuste ja konkreetsete ettepanekute abil) arutatud on või on see vaid suusoojaks öeldud jutt oma koduvallas, aga tulemusi igal juhul ei ole. Lastekaitse olnuks kindlasti üks võimalik valdkond, kus näiteks kolm valda koostöös ühe erialaselt pädeva ametniku palgata oleks võinud.
Meil Emmastes tuleb peeglisse vaadata aga munitsipaalpoliitikutel ehk eelarve koostajatel ja valla igapäevasel tegevjuhtkonnal, kelle tegevus/tegevusetus säärase olukorra tekkida on lasknud.
Ja nagu järelvalvegi välja toob, pakkuda ametnikule tuge ning nõustamist, leida vajalikke koolitusi ning toetada neil osalemist. Senine praktika on aga paraku risti vastupidine olnud. Probleemi korral moodustatakse "spetsialistidest" (sihilikult jutumärkides) komisjon, lastakse vastutaval ametnikul/allasutuse juhil seletuskiri kirjutada, hurjutatakse teda ja arvatakse ilmselt, et nüüd ongi mure kaelast saadud.

Kommentaare ei ole: