pühapäev, 14. mai 2017

Volikogu

Volikogu istung oli tavapäratult lühike. Nii ajaliselt kui päevakorrapunktide arvu järgi. Samas, ega polnudki väga põhjust pikemaks aruteluks. Olulisim punkt ehk arvamuse andmine vabariigi valitsuse ettepanekule moodustada saarel üks omavalitsus sai selgeks rahvahääletusega. Kui ikka kolm neljandikku inimestest ühel seisukohal on, siis ei sobi volikogul teisiti arvata.
Ja on sellest lõpuks kasu või mitte- vaata nt Keila ümber toimuvad ja valitsuse juhtiverakonna ministrite seisukohti-, siis Kairi ja Ülo on suure töö ära teinud. Pea 50 lehekülge sisutihedat teksti vastamaks valitsuse ettepanekule. Jah, kaasamõtlejaid oli teisigi, aga nemad kahekesi andsid selgelt suurima panuse. Müts maha.

Samas kaasava eelarve tulemuste kinnitamise osas pidin eriarvamusele jääma. Mitte et mul oleks midagi konkreetse idee vastu olnud. Kindlasti mitte. Kõik sel aastal esitatud ideed olid päevakohased ja juhtisid tähelepanu probleemidele, mille kõrvaldamisega vald pole seni ise toime tulnud. Kõige rohkem kõlapinda ongi vast saanud prügikonteinerid valla keskuses.
Küll aga leian, et kaasava eelarve protsessi läbi viimisel tehti tahtlikke või oskamatusest tingitud vigu. Toon kaks näidet. 1) Ideede esmaseks analüüsimiseks moodustatud komisjon kõrvaldas ettepaneku parandada juurdepääsu ja parkimisvõimalusi raamatukogu juures, kuna esitaja ei lisanud täpset kulusummat. Samas jäeti kõrvaldamata ettepanek, mis selgelt ületas kaasava eelarve mahtu ehk 20 tuhandet eurot. Mäletan, et eelmisel aastal selsamal põhjusel üks ettepanek kõrvaldati. 2) Seejärel pidanuks ettepanekud läbi vaatama ja rahvale hääletamiseks suunama sõelumiskomisjon. Volikogu poolt kehtestatud määruse järgi pidi see toimuma 3. aprilliks. See kutsuti kokku 27. märtsiks, kuna siis oli ka volikogu istung ehk saanuks kaks asja ühe vallamajas käimisega tehtud. Nimetatud ajal olime kohal mina ja valla finantsjuht. Puudus vallavanem ja kõik teised komisjoni esimehed... Gustavi sain küll aja pealt kätte ja kolmekesi vaatasime ettepanekud läbi. Nädala pärast selgus aga, et seda millegipärast komisjoni koosolekuks ei peetud ja vallavanem kutsus 12. aprilliks kokku uue koosoleku. See on aga volikogu määrusega vastuolus, kuna sõelumine pidi läbi viidama 3. aprilliks. Volikogult pikendust või määruse muutmist ei taodeldud.
Probleeme oli veelgi. Siia lisaks vallavanema isiklik vastumeelsus kooli hoolekogu ettepaneku suhtes, mida ta ka 12. aprilli koosolekul ei varjanud oma väljaütlemistes. Sestap palusin maavanemal teostada järelvalve antud küsimuses.

Kommentaare ei ole: