neljapäev, 19. märts 2020

Osavallakogu


Emmaste osavallakogu koosoleku protokoll nr 25
13.märts


Päevakorrapunkt 1. Osavalla vanema ülevaade

Hergo Tasuja: EV102 sünnipäeva tähistamine. Emmaste osavalla inimesed andsid selle kordaminekuks suure panuse - kiitus tegijatele. Emmaste kooli saalis toimunud kontsert-aktusel anti üle Hiiumaa valla tunnustused ja tänukirjad, sh 3 Emmastesse. Kaarel Kotkas, Muku Tare ja Aivi Maandi.
Vald on esitamas taotlust KIKist toetuse saamiseks toetatud jäätmeringidele, et lisaks ohtlike jäätmete kogumisringile toimuks ka eterniidi kogumisring. Teatud regulaarsusega hakkab olema võimalus ära anda kasutatud riideid ja korras jalanõusid. Esimene 3. aprillil algusega Emmastest. Kõigile kinnistu- ja korteriomanikele vallamajas tasuta jagamiseks biojäätmete korvid ja kilekotid biojäätmete mugavamaks sorteerimiseks – palun levitage infot. Jätkuvalt oleme liikumas selles suunas, et üha rohkem jäätmeid antaks ära tekkekohtades.
KIKist on tulnud teade, et Hiiumaa valla kolme osavalla peale tehtud taotlus tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks on rahuldatud. Emmastes saab ca 50 valgustuspunkti välja vahetada kaasaegse valgustussüsteemi vastu.
EMKO märksõnaks veebruari lõpus oli lumi, mida sadas maha korraga palju ja see tekitas natuke väljakutseid. Lisaks on EMKO töötajad korda teinud koostöös Hiiumaa Prügilaga klaasikonteinereid, millest üks on juba ka Emmaste poe juures. Ülejäänud saavad üles üle saare poodide juurde. Ollimal toimub territooriumi suuremahulisem korrastamine, lisaks on seal nüüd videovalve.
Raamatukogus on igas kuus toimunud üks suurem kohtumine (nt reisimuljete jagamine), eile tähistati emakeelepäeva.
Lasteaias on toidunõustaja menüü üle vaadanud ja ka kohapeal nõustamas käinud (sama ka koolis) ning menüüs on muudatusi tehtud. Märtsis on lasteaias laste arvuks 30. Viirused ei ole kohal käijate arvu vähendanud, toimub tavapärane tegevus selle ennetamiseks. Ka kooli ei ole suur tavapärane gripiviiruse laine jõudnud.
Samas Koroona viirusega seonduv tekitab väljakutseid. Valitsus kuulutas välja eriolukorra, esmaspäevast on valitsuse otsusega kõik õppeasutused suletud ja lapsed üle viidud distantsõppele. 1. maini on keelatud kõik võistlused, kontserdid ning muud avalikud kogunemised ja üritused. Täna koguneb Hiiumaa kriisikomisjon, meili ja telefoni teel on viimasel nädalal tihe infovahetus juba toimunud. Laevaliiklus ei katke ja kaubavedu jätkub.
Emmaste VAK alustas sarja Emmaste liigub – 10 teisipäeva järjest liikumine Tilga männikus. Tänaste otsuste valguses ei ole teada, kuidas edasi. Spordikeskuses on alustanud uued trennid – võrkpall ja sulgpall.
Eesti aasta ettevõtja tiitli sai Emmastest pärit Kaarel Kotkas

Katrin Visnapuu: kuidas on käima läinud tennisetreeningud?
Hergo Tasuja vastas, et osalejaid ja treener on ning treeningud toimuvad. Äralangejaid alustanutest palju ei ole. Koostööpartnerite abiga on soetatud ka korralikku varustust.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks

Päevakorrapunkt 2. Volikogusse minevad eelnõud

Volikogusse minevate sotsiaalvaldkonna eelnõude kohta andis selgitusi Emmaste sotsiaaltööspetsialist Liia Rull ja arengukava 2035+ muutmise algatamise eelnõu kohta Hergo Tasuja. Toimus arutelu eelnõude üle.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3. Hiiumaa valla kodanikuühenduste toetuste taotluste läbivaatamine ja otsustamine

Katrin Visnapuu: Koosoleku ajaks on Tiit Paulus ja Jane Üksik esitanud meili teel oma ettepanekud toetuste jagamise osas. Teen ettepaneku, et osavallakogu liikmed vaatavad taotlused üle ja vajadusel saavad esitada küsimusi kohalviibivaile taotlejate esindajatele. 
Hergo Tasuja selgitas vallavalitsuse ettepanekut toetada üle saare tegutsevaid ühendusi kõigi osavaldade eelarvetest, selgitades toetuste taotluste koondtabelit ja tutvustas ülesaarelise tegevusega ühendusi.
Katrin Visnapuu: Jane Üksik on teinud ettepaneku jätta rahuldamata mittekvalifitseeruvate ühenduste taotlused (õigeaegselt esitamata majandusaasta aruanne) ja Tiit Paulus oli kõigilt vähendanud, et jääda toetuse summa (7000 eurot) piiresse.
Hergo Tasuja: Kõigi taotlustega on võimalik tutvuda ka siinsamas põhjalikumalt. Taotluste maht on suurem, kui eelarves vahendeid. Kui jätame kõrvale need, millel majandusaasta aruanne esitatud hilinemisega, siis jäävad taotlused eelarve piiresse. On võimalik kogu raha ära jagada, hinnates, et kõik on küsinud otstarbeliselt või vaatate sisu järgi. Võib jätta osa raha alles MTÜde reale, et saaks vajadusel MTÜde aasta jooksul tekkivaid lisakulusid toetada.
Katrin Visnapuu taandas ennast temaga seotud MTÜde toetuste arutelust ja otsustamisest.

Otsustati:  Teha vallavalitsusele ettepanek jaotada toetused Emmaste osavalla eelarvest, jättes rahuldamata neli mittevastavat taotlust ning eraldada ülejäänud taotlejatele toetust vastavalt taotlustele.

Järgmine osavallakogu koosoleku toimumise aeg 9. aprill 2020 kell 9 vallamajas.

Kommentaare ei ole: