teisipäev, 18. juuni 2019

Töö

Tööportaali CVKeskus.ee ja Palgainfo Agentuuri korraldatud uuringust selgub, et Eestis tuleb palgatabeli tippu kuulumiseks teenida pea 2500 euro suurust brutokuupalka. Aastaga on rikkaima 10% sekka kuulumise piir kasvanud koguni 22%.

Kui palju peab erinevates piirkondades teenima, et kuuluda rikkaima 10% sekka?

Tallinnas ja Harjumaal - 2 620 €
Tartus ja Tartumaal - 2 270 €
Kirde-Eestis (Ida- ja Lääne-Virumaa ning Jõgevamaa) - 2 100 €
Lääne-Eestis (Hiiu, Saare, Lääne ja Pärnu maakonnad) - 2 100 €
Kesk-Eestis (Järva, Rapla ja Viljandi maakonnad) - 2 070 €


Samas koguni iga neljas töötaja ei saa endale tänavu lubada kahenädalast järjestikkust puhkust, selgus CVKeskus.ee värskest pea 2700 töövõtjat kaasanud uuringust.

Kõige levinum põhjus, miks kahenädalast puhkust ei võeta, on töökoormus – nimelt enam kui iga kümnes töötaja (11%) tõi välja, et ta ei saa puhata järjestikku 14 päeva töökohustuste tõttu. Lisaks töökoormusele, kartsid 3% töötajatest pika puhkuse tõttu palgas kaotada ja 10% ei soovinud kahenädalasest puhkusest loobumise põhjuseid täpsustada.

Küsitlus näitas, et kui niinimetatud suvepiirkondade nagu Pärnu, Hiiumaa, Saaremaa ja Läänemaa töövõtjatest ei saa endale kahenädalast puhkust lubada iga viies töötaja (21%), siis Kesk-Eestis ei ole pikka puhkust võimalik võtta pea igal kolmandal töötajal (31%). Suuremates linnades nagu Tallinn ja Tartu ei plaani kahenädalast puhkust kasutada iga neljas vastaja.

Töö valdkond ja % töövõtjatest, kellel ei ole võimalik või kes ei soovi puhata vähemalt kaks järjestikust nädalat

Ehitus ja kinnisvara - 37%
Turundus ja reklaam - 36%
Toitlustus - 32%
Infotehnoloogia - 31%
Klienditeenindus - 31%
Tööstus ja tootmine - 29%
Finants - 25%
Müük - 24%
Transport ja logistika - 24%
Assisteerimine - 21%
Mehaanika ja tehnika - 19%
Juhtimine - 16%
Riigi- ja avalik sektor - 4%

Eesti töölepingu seadus näeb ette, et töötajal tuleb kalendriaasta jooksul puhata järjestikku vähemalt 14 kalendripäeva.

Kommentaare ei ole: