Teisipäev, 1. september 2015

Blogi

Kasutades veelkord THI sõnu. "Ärme kasuta kooli mineku puhul sõna "tööaasta"." Mulle meeldib see. Nii laste haridusteele mõeldes, kui isiklikust vaatevinklist lähtudes. Ma ei mõtle, et ma käin tööl. Ma käin koolis. Ja nii nagu on öeldud, et kui pead õpetajaameti juures tähtsaimaks  triot juuni, juuli, august ehk pikka suvepuhkust, siis sa pikalt vastu ei pea. Tegelikult on see töö- vaatamata mõningatele raskustele- põnev, väljakutseid pakkuv ja ülimalt meeldiv. Endine kooliõde, kes nüüd töötab hubases Salme põhikoolis, pani sarnased mõtted samuti kirja. Sisukamalt loomulikult.

Samas täna tõmmati mind peale aktust ja koolipäeva kiiresti argipäeva tagasi.

Eks ma olen seda juba ammu tundnud, et minu blogimine häirib mõnda tegelast. Ja tean ka seda, et elu oleks palju lihtsam, kui ei tunneks nii palju huvi sind ümbritseva ja meie ühiste asjade vastu. Kui ajaks vaid oma rida.
Samas volikogu liikmena võtsin valimiste eel välja käidud lubaduste raames endale kohustuse. Olla avatud ja jagada ausalt, otse ning operatiivselt valla kohta käivat infot. Näiteks volikogu istungite kokkuvõtted. Tänases kiires maailmas ei ole tarvilik töönädalapikkune paus peale istungit kuniks ametlik protokoll avaldatakse. Liiatigi- eks info liigub asjaosaliste kaudu niikuinii, ent siis vaid suuliste kanalite kaudu. Teine oluline asi on, et minu meelest peaks protokoll kajastama seda, mida reaalselt istungil öeldi ja arutati, mitte pelgalt kokkuvõtteid või ametnike poolt hiljem täpsustatud materjali. Ja keegi ei sunni ju minu blogi lugema. Kes tahab, ootab ära ametliku protokolli.
Mäletan, et nii poolteist aastat tagasi- ehk esimestel kuudel volikogu liikmena- paluti volikogu esimehe kaudu uurida, kas ma lindistan istungeid ja mis moel ma infot talletan. Samas on ju teada, et volikogu istungid on avalikud ehk kõigil on võimalik osaleda ja ka otse kuulata-vaadata. Kokkuleppel võib isegi neti- või teleülekande korraldada.
Asjalikke täpsustusi on teinud vallasekretär, selgitades milliseid detaile avaldada ei tohi. Olen tänulik, et olen saanud targemaks.

Reedesel volikogu istungil küsisin vallavanema infotunnis ühe vallavalitsuse liikme teise tööandja kohta, millele viitas sama päeva Hiiu Leht. Mind ajendas volikogu saalis seda küsimust esitama KOKS ehk Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Ehk soov vältida võimalikke edaspidi ette tulevaid vastuolusid.
§ 49 (12) Vallavanem, linnapea või valitsuse liige ei tohi osa võtta valitsuse sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes talle laieneb toimingupiirang korruptsioonivastase seaduse kohaselt.
Kahjuks oleme väheteadlikud, et vallavalitsuse liiget puudutav ei ole pelgalt eraasi, vaid sellele laieneb kohati ka avalik õigustatud huvi. Ja volikogu liikmed peavadki vallavalitsuse tegevusel silma peal hoidma. Sestap on imelik kuulata süüdistusi, et kui mina volikogu liikmena küsin vallavalitsuse liikme tegevuse kohta, siis on tegemist oma nina toppimisega teiste eraasjadesse. Tegelikult, vastavalt seadusele, ei oleks ma pidanudki sellekohast küsimust esitama. Info oleks minuni pidanud juba enne seda jõudma...
KOKSis seisab:
§ 50.  Valitsuse liikme tegevuspiirang
 (1) Valitsuse liige peab viivitamata teavitama volikogu kirjalikult, kui ta tegeleb või kavatseb tegeleda väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või valitaval või nimetataval ametikohal, ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena.
 (2) Kohaliku omavalitsuse volikogu keelab valitsuse liikmel haldusaktiga täielikult või osaliselt käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevuse, kui kõrvaltegevusele kuluva tööjõu maht või laad takistab korrapärast teenistusülesannete täitmist või kõrvaltegevus toob kaasa teenistuskohustuse rikkumise.

Kommentaare ei ole: