pühapäev, 23. märts 2014

Sein

"Eesti on võrreldes Venemaaga nagu eskimo süst. Supertanker vajab 16 meremiili, et ümber pöörata, kuid eskimod võivad teha täispöörde koha peal." (Lennart Georg Meri)

Samas on mul kohati tunne, et oleme ise pigem see supertanker. Haridus-kultuurikomisjonis on koosolekult koosolekule käinud kaasas teemad, millele ei ole selgeid ja käegakatsutavaid lahendusi leitud. Kuigi vajadus on. Selline tunne, et mõtle mis sa mõtled, paku ideid ja võta vastu otsuseid, ikka on mingi sein ees, mis edasiminekut takistab.

Logopeed. Riiklikult finantseeritakse nüüd vaid õpetajatele (ja seda mitte täies ulatuses, vaid kindlate põhimõtete- lühidalt öeldes, õpetajakohtade- järgi) palga maksmist. Tugiteenused tuleb omavalitsusel kas kinni maksta või tellida maakondlikust keskusest. Hiiumaal on selleks HUPS. Aga seal on tööl vaid 1 logopeed-eripedagoog. Kogu maakonna peale! See tähendab, et ka parima stsenaariumi järgi jaguks teda meie valda vaid üheks päevaks nädalas. Kõigi kolme lasteasutuse (kool, lasteaed, lastehoid) peale. Kurb, kui ei mõisteta, et kõik augud, mis jäävad varases lapsepõlves tasandamata, kasvavad suuremaks ning nende täitmine on tulevikus hoopis keerulisem ja kulukam. Parim lahendus oleks valla palgal olev logopeed, kes töötakski põhikohaga oma valla lastega.

Sport. Ei varja, et see on mulle kõige hingelähedasem teema. Ja kindlasti on see valdkond seetõttu varasemast suuremat tähelepanu ka komisjoni tasemel saanud. Kindlasti on neid, kes selle peale hästi ei vaata, aga olgu siis nii, lepin sellega. Samas ütles ka vallavanem komisjoni koosolekul, kui ta oli end jõudnud teemaga kurssi viia, et sport siin vallas vajab peremeest ja eestvedajat. Praegu on seis selline, et noortekeskuse all on noorsootöötaja spordi alal. Töölepingusse kirjutatud tööülesanded on ühed, aga peamiselt tegeleb ta spordihalli uste lahti hoidmisega kolm päeva nädalas. Siis on vallas Spordiklubi, mille viimane üldkoosolek toimus aastal 2007(!), mis sest et põhikiri näeb ette selle kokku kutsumist korra aastas. Juriidiliselt lõppesid MTÜ juhatuse volitused aastal 2010, sest põhikirja järgi valitakse see organ kolmeks aastaks. Spordiklubi baasil on loodetud siis ürituste-treeningute läbi viimist, projektide kirjutamist jne. Ideaalvariandis võiks kaotada sporditöötaja koha noorteka alt ära (sellega on päri kõik osapooled, sest saavad aru, et seal ei täida see oma eesmärke) ja viia juhtimine ning spordivaldkonna eestvedamine valla tasandil spordiklubi pädevusse. Sinna saaks siis suunata ka praegu sporditöötajale makstava palgaraha. Aga et MTÜ seis on pehmelt öeldes kahtlane- ausalt öeldes on see vist isegi parim sõna, sest arvan, et isegi juhatusel puudub täpne ülevaade, mis seisus ollakse- ei pruugi see valla jaoks parim lahendus olla. Pigem juba lasta MTÜ-l tegeleda oma põhikirjaliste eesmärkide täitmisega. Spordikompleks aga koondada valla allasutuseks ning panna keegi puhtalt selle majandamise-arendamisega tegelema.

Kultuurinõunik. Vajadus selle inimese järele on olemas. Hilissügisel/talve hakul olime optimistlikud, et sel aastal õnnestub täiskohaga inimene tööle võtta. Osaliselt oli/on eelarves raha selleks ka olemas. Näiteks võiks valla lehe toimetamine olla kultuurinõuniku pädevuses. Aga esilekerkinud "lahkumiskingitused" eelmiselt vallavanemalt ja tegelikult, oleme lõpuni ausad, riiklike rahaeraldiste (nt õpetajate palgaraha) täpse summa hiline teadasaamine sundisid eelarvet mitu korda korrigeerima. Saime aru, et vähemalt aasta alguses ei ole võimalik põhikohaga inimest palgata. Nüüd on lootus, et see küsimus saab (vähemalt ajutise) lahenduse. Sest minu arvates ei ole kultuurikomisjon küll see, kes peaks heast tahtest vabatahtliku töö raames valla kultuuriüritusi korralda. Komisjonil on ikka teised ülesanded. Need, mis volikogus kinnitatud põhimääruses kirja pandud. Kultuurielu vallas peaks igapäevaselt koordineerima siiski keegi konkreetne isik.

Kommentaare ei ole: