reede, 20. detsember 2019

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosoleku protokoll nr 23

1. Osavalla vanema ülevaade

Hergo Tasuja: Tänan panustajaid vahva ja sisuka I advendi eest. Jätkub kogukonna algatatud Emmaste Tulede Tee projekt ning Muku Tare tuli välja uue algatusega Mukud hiiu õued, mis annavad valgust ja rõõmu meie jõuluaega. Kui eelmisel aastal olid jõulusalmid Emmaste keskuse bussipeatuse akendel, siis sel aastal on luuletused bussipeatustes üle osavalla.
Allasutuste juurde on eri liiki jäätmete jaoks õiget värvi prügikonteinerid tellitud ja edasi liigume muudatustega majades sees, kuhu tulevad erinevat värvi prügikastid või sildid kastidele.
Emmaste VAK noortekeskus paneb oma tegemistes rõhku sellele, et noored viibiksid rohkem väljas. Hetkel kavas õuekokandus ja nutivaba aeg noortekeskuses, õhtuti õuemängud ning 30. detsembril talvemängud spordihallis.
Et soodustada raamatukogu parkla kasutamist on parkla nüüd valgustatud. Lisandub jalgtee parklast trepini (praegu üle mururiba).
MA EMKO-l on lõppenud kaks hanget. Lumetõrjehanke Jausa-Harju piirkonnas võitis praegune pakkuja Turu Talu ja kõik jätkub vanaviisi. Ülejäänud osavalla piirkonnad katab EMKO. Uue bussi hange on samuti lõppenud, buss on kasutusel ja kasutada saavad seda kõik allasutused. Vana buss läheb müüki. Lõpuks saabusid liiklusmärgid ja neid hakatakse üles panema. Palju on massipiiranguid. Murekoht on metsavedu ja enda järelt teede korrastamine (või tihti pigem mittekorrastamine).
Päästeameti inspektor lõpetas lasteaias menetluse tuletõkkeuste kohta. Toimunud värvikampaania jooksul väljastati 189 värvipassi, sh Emmaste osavallas 25 passi. Novembris toimus koostöös loomaarstidega kasside steriliseerimise/kastreerimise kampaania, mille käigus käis loomaarsti juures 30 Emmaste osavalla kassi. Hiiumaal kokku 87.
19. detsembril toimub Emmaste noortekeskuses Hiiumaa Vallavolikogu istung.
Pühade eel ja järel on vallamajad avatud.
Pilvi Post: Haldi sadama rekonstrueerimise järgmine etapp (muul ja kaldakindlustused) on valmis saanud, võetud on kasutusteatis. Kui juhtute sinna kanti, siis kindlasti külastage ka sadamat.
Katrin Visnapuu tundis huvi, kuhu saab panna Ollimal klaasi (3 L purgid ja aknaklaas).
Hergo Tasuja vastas, et 3-liitrised purgid saab panna kaupluse juures olevasse klaasikonteinerisse ja aknaklaas tuleb viia jäätmejaama, kuna see on ehitusjääde.
Katrin Visnapuu: kas Ollimal on koht, kuhu viia nt kineskoobid ja muu selline kraam?
Joosep Niit vastas, et olemas on tähistatud ohtlike jäätmete konteiner, kuhu sellised asjad tasuta tuua võib.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks.


2. Volikogusse minevad eelnõud

2.1. Valla vara valitsemise kord
Selgitusi eelnõu kohta jagas osavalla vanem.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja toetada eelnõu.

2.2. Munitsipaaleluruumi kasutusse andmise ja kasutamise kord Hiiumaa vallas
Osavalla vanem  jagas selgitusi eelnõu kohta ning vastas osavallakogu liikmete küsimustele.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja toetada eelnõu.

2.3. Emmaste Vaba Aja Keskuse põhimäärus
Osavalla vanem jagas selgitusi eelnõu kohta ning vastas osavallakogu liikmete küsimustele.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja toetada eelnõu.

Ülejäänud eelnõude kohta osavallakogu arvamust ei avaldanud.


3. Rahvamaja ümbruse maa küsimus
Osavalla vanem Hergo Tasuja selgitas hetkeolukorda. Rahvamaja omanik on esitanud taotluse KULKA Hiiumaa ekspertgrupile ja ka suurele KULKAle toetuse saamiseks, et 2020. aasta suvel korraldada Emmastes skulptorite sümpoosium (~10 skulptorit). Vajalik, et otsustame ära, kas ja millise osa valla kinnistust kasutada anname.
Osavallakogu liikmed käisid looduses kinnistu jagamise ettepanekutega tutvumas. Hääletusele pandi jagamise skeem nr 1 (poe kõrval olev kinnistu osa jätta seiklusraja jaoks).
Toimus hääletus: jagamise skeem 1 poolt 3 osavallakogu liiget ja erapooletu 1 osavallakogu liige.

Otsustati: nõustuda kinnistu kuni viieks aastaks tasuta kasutusse andmisega vastavalt skeemile 1, mis on lisatud protokollile ja mille järgi jääb Emmaste poe kõrval asuv kinnistu osa seiklusraja jaoks.

Järgmine osavallakogu koosoleku toimumise aeg 17. jaanuar 2020 kell 9 vallamajas.

Kommentaare ei ole: