kolmapäev, 2. oktoober 2019

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosolek nr 20 .

1. Prügimajandusest – ringkäik EMKO juhatajaga Ollimal 
Osavallakogu liikmed ja MA EMKO juhataja Joosep Niit tegid ringkäigu Ollimal ja tutvusid prügimajanduse hetkeolukorraga. Joosep jagas selgitusi ja vastas küsimustele. Lepiti kokku, et platsile saab võimalikult kasutajasõbralik valgustus.

2. Osavallavanema ülevaade.
Muinsuskaitseametiga koos on üle vaadatud Mänspe surnuaed ja kirik. Panime paika plaani, mida ja mis järjekorras teha võiks ja kes mida tegema peaks. Tegeleme Muinsuskaitseametile projektitaotluse kirjutamisega (sulgub kuu lõpus).
Teehanke tööd ja Maanteeameti surnuaia parkla projekti tööd on valmis ja jäänud on veel haljastus- ja järeltööd.
26. augustil Kärdlas toimunud õpetajate augustinõupidamisel kuulutati Hiiumaa aasta õpetajaks 2019 logopeed Krista Leisberg. Krista on valitud haridusministeeriumi poolt ka vabariiklikku lõppvooru. Kooliaasta avaaktusel alustas I klassis 8 õpilast, II-IX klassi lisandus 5 uut õpilast ja oktoobris veel 4 õpilast. 100 õpilase piir ei ole enam kaugel! Lasteaias on toredad väljakutsed. Kui aasta eest sai kolmest lasteaiarühmast kaks, siis nüüd on oht, et rühmade piirarvud saavad täis.
Algavad tennisetreeningud rekonstrueeritud tenniseväljakul. Treener on olemas ja laste huvi on suur. Treeningud toimuvad huvihariduse ja -tegevuse rahastusega. Täiskasvanute treeningud huviliste olemasolul.
Huvikooli filiaali loomine Emmastesse. Õpetajad Heli Lindmäe ja Helje Ugam on valmis üle minema Käina huvikooli alla. Rahastamiseks saab kasutada huvitegevuse raha, aga mõju on ka uue aasta osavalla eelarvele. Oleks kindel õppekava ja lapsed saaksid lõpetamisel tunnistuse. Mõju eelarvele seisneb selles, et ringijuhil on tähtajaline ja madalama tunnitasuga leping ehk suurendab palgakulu.
28. septembril on tulemas Maal elamise päev. Allasutused ja külaseltsid/MTÜ-d on kenasti kaasa tulnud ja Hiiumaa vabariigis üks tegusamaid. Loodame, et mandrilt tuleb palju inimesi meie tegemisi vaatama.
Täna (13.09.2019) on viimane tööpäev Hiiumaa Hooldekeskus Tohvri juhatuse liikmel Elge Härmal. Elge on Tohvril 5 aasta jooksul teinud väga head tööd. Nädalavahetusel alustab uus juhataja Pirje Lehtmaa.
Prügila juhi konkurss on pooleli. Uus keskkonnaspetsialist on Kadri Aljas, kellel on varasem kogemus keskkonnatöö alal Saaremaal. Jäätmete ja uue hanke teemalised kohtumised päevakeskustes eakatega on toimumas, aga laiemad avalikud arutelud osavaldades kavas ka õhtusel ajal.
Projekteerimistööd käsitöömaja ja ambulatooriumi küttesüsteemide vahetamiseks on lõppenud (ambulatooriumi majal puudu veel Muinsuskaitseameti kooskõlastus) ja hooned saavad sügiseks uue küttesüsteemi, õlikatlad jäävad varuvariandiks. Kokkuvõttes peaksid küttekulud järgnevatel aastatel vähenema.
Tänavavalgustus – oleme kaasanud eksperte väljastpoolt. Välja on vahetatud Nurste bussipeatuse ja üle on vaadatud Emmaste keskuse valgustus. Võimalik on taotleda toetust KIKist ülevallalise projektiga, et vahetada välja tänavavalgustus.
Emmaste rahvamajal on uus omanik. Plaan on luua majja rahvusvaheline kunstiresidentuur (majutus, konverentsiruumid, töötoad jne). Esialgu panustavad heakorrale ja otsitakse kaasrahastust edasistele töödele. Petijaama osas ootame ka kinnitust, et omanik vahetub. 

3. Sõru muuseumi tulevik.
Vahepealses perioodil on toimunud kaks kohtumist. Sõruotsa külaseltsi esmane soov on, et museaalid oleks hoitud ja sellega tegeleks osavald (säilimine ja eksponeerimine). Külaseltsil on hea meel kui tegutseme selles suunas, et kogukond saaks ruume kasutada, aga ei ole valmisolekut opereerida kogu maja.
Teisel kohtumisel koorus välja mõte, et muuseumi museaale puudutava osas teeks koostööd SA-ga Hiiumaa Muuseumid. Ruumide kasutamist koordineeriks ning LEADER projekti viiks lõpuni Emmaste VAK. Samas jätkame koostööd külaseltsi ja SA-ga Hiiumaa Sadamad ruumide maksimaalselt tõhusaks kasutamiseks. Suveperioodil oleks muuseum jätkuvalt avatud.
Otsustati: Järgmise osavallakogu koosolekuks täpsustada muuseumi staatust, mida see kaasa toob. Selgitada välja erinevate osapoolte huvid, täpsustada küsimusi ja tulla teema juurde tagasi.

4. Muud küsimused.
Hergo Tasuja tutvustas osavallakogu liikmetele Riigikontrolli Rahandusministeeriumi poolt tellitud uurimust, mida on haldusreform muutnud teenistuskohtade osas Hiiumaal ning Hiiumaa valla eelarvestrateegiat aastani 2023. 

Järgmine osavallakogu koosoleku toimumise aeg 11. oktoober kell 9 vallamajas. 

Kommentaare ei ole: