esmaspäev, 26. august 2019

Osavallakogu

Emmaste vallavolikogu liikmena jagasin igakuiselt blogis ülevaateid toimunust ja arutatust. Olles ametis täidesaatva võimu juures, kus infot on oluliselt rohkem ning see on märksa varem käes, võib kippuda ununema info liikumise olulisus. Ehk vaadates asju ühelt poolt lauda, ei ole tunnetus, vaatenurk ja kättesaadav info sama, mis teisel pool istudes.

Püüan end parandada.
Esmalt ülevaadetega osavallakogu koosolekutest, mis ehk liialt kajastust ei ole saanud. Alustan augustikuust.

1. Osavallavanema ülevaade.
"Eelmisest osavallakogu koosolekust on palju [kaks kuud] möödas. Annan lühiülevaate vahepealsest ja olen valmis küsimuste kaudu seda laiendama.
Sõru Jazz - oli rahvarohke ja hästi korraldatud üritus 13-16. juunil.
Sealt alates on noortekeskuses suve jooksul palju ööbijaid olnud ehk omatulu teenimine on edukalt kulgenud.
Sõru jaanituli oli samuti rahvarohke ja tule süütamise au andsime noorele, põhikooli kiitusega lõpetanud sportlasele, Kristjan Ugamile.
Kaasava eelarve võiduidee – tenniseväljak – sai samuti sel ajal ametlikult avatud. Hetkel tegutseme selle nimel, et saaks õpetajatele ja lastele treeninguid läbi viia. Varustust on spordiklubi heade sõprade abiga suutnud piisavalt hankida.
Spordiväljakutel, sadamas ja Liivalaukal tegutses Õpilasmalev, kelle staabiks oli meie noortekeskus.
Spordihalli alusfassaadi lihthange on läbi viidud ja fassaad nüüd veekindel, aga ka ilus.
Avatud on uus kaasava eelarve ideede välja pakkumise periood. Olgem aktiivsed.
Terve suve vältel on muuseumis olnud mitmeid näituseid ja külastajaid, sh piletiga, on selgelt enam kui viimastel aastatel.
Hiiu Folk avati seekord Sõrul. Sõruotsa külad kandideerisid Eesti aasta küla tiitlile.
Nädal hiljem oli siinsamas Sõru sadama piirkonnas Kalana Saund. Samuti rahvarohke ja kordaläinud üritus.
Sõru Merekool ja Hiiumaa Motoharidus on pakkunud noortele võimaluse suvel trenni teha, aga ka võistelda.
Andsime osavalla jaoks mittevajalikud (seoses SA Hiiumaa Sadamad loomisega) paadid üle Hiiumaa Sadamatele ja Merekoolile, kes need ka korda teinud on ja kasutavad.
Mitmed aktiivsed külaseltsid ja sõpruskonnad võtsid osa kohvikute päevast.
Möödunud nädalal võõrustas Emmaste puhkpillipäevade kollektiive.
EMKO on ette valmistanud käsitöömaja ja ambulatooriumi küttesüsteemide vahetuse projekti. Suvel on olnud palju tellimusi kruusa ostmiseks, traktoriga niitmisteenuse osutamiseks ning niitmiseks.
Raamatukogu on loonud soojaks perioodiks külastajatele õues lugemise võimalused. Samuti kasutatakse suvel aktiivselt nii arvuteid kui kiiret (Wifi) internetti. Sünnipäevakingituseks sai raamatukogu lillepeenra, mille meie haljastaja rajas.
Kool otsis uusi õpetajaid, ette oleme valmistanud katusega rattahoidla projekti. Suve hakul saime ülevaate õueala ideeprojektist. Alanud on ettevalmistused Emmaste kooli 100. sünnipäevaks.
Lasteaias valmis liikumisrada, mis on lasteaialastele, aga ka noorematele lastele koos vanemaga (ja kokkuleppel lasteaiaga) kasutamiseks. Lõppenud on välistreppide lihthange. Peagi tehakse ära Päästeameti ettekirjutusega ette nähtud tööd - tuletõkkeuksed II korruse ventilatsiooniruumi.
Oleme kogunud lähteandmeid ja tellinud projekti Emmaste keskuse tänavavalgustuse uuendamiseks.
Lapsed kasvatavad lasteaias ise peenardel köögivilju. Sügisest on nii lasteaias kui koolis suurem tähelepanu tervislikul toitumisel ja kohalikul toidul. Vallavalitsus on võtnud eesmärgiks, et uuest aastast oleks lasteaiatoit tasuta.
Kool ja lasteaed said UV-filtriga aknakiled, mis töötavad selliselt, et ei lase kogu soojust klassiruumi, seega hoiab see soojal perioodil klassitemperatuuri õppekeskkonna jaoks sobilikuna.
Uue jäätmeveo hanke võitis AS Keskkonnateenused. Vaadates hinnakirja (segaolme sõltuvalt konteineri suurusest tänasest 1,5-2 korda kallim, samas biojäätmed 50% ja pakend vaid 10% selle hinnast), on selge, et kes sorteerib, võidab rahaliselt.
Tohvri hooldekodu sai uue juhi - septembrist alustab tööd Pirje Lehtmaa. Hiiumaa Prügila juhi konkurss lõppemas.
Alanud on valla hankega tellitud teetööd Emmaste osavallas. Lisaks likvideerib Maanteeamet liiklusohtliku koha Emmaste surnuaia juures, rajades sinna parkla."

2. Raamatukogu Leisu laenutuspunktiga seonduv.
Täna on Leisu laenutuspunkt avatud üle kolmapäeva pealelõunasel ajal. Samal ajal on Emmastes  raamatukogu kolmapäeviti avatud vaid ennelõunasel ajal. Arutasime raamatukogu nõukogus ja külaseltsiga, et kas külaselts oleks valmis teenuslepinguga ise teenust pakkuma. Nii võiks Leisu laenutuspunkt olla avatud igal kolmapäeval, samal ajal Emmaste raamatukogu oleks kolmapäeviti avatud teiste tööpäevadega sarnaselt.
Arutelud jõudsid aga sinna, et tänane süsteem on kõige mõistlikum, eelkõige seepärast, et nii on teenuse kvaliteet ühtlane ja ka Leisu laenutuspunktis toimetab erialase haridusega inimene.

3. Sõru muuseumi tulevik.
Sõru muuseumis on käesoleval aastal oluliselt rohkem tegevust ja külastusi olnud. Uue juhi käe all on tekkinud suurem sidusus külaseltsi ja väikelaevasadamaga. Paraku suundub muuseumi direktor tagasi noorsootöö valdkonda. Oleme külaseltsi, SA Hiiumaa muuseumid juhi, SA Hiiumaa Sadamad nõukogu liikmete, osavallakogu ning osavallavalitsusega arutanud, kuidas minna edasi. Mida me täpselt ja eelkõige muuseumilt ootame ja kuidas näeme eri osapoolte tegevust muuseumihoones. Kuidas parimal viisil ühendada teaduslik ja kultuuripärandi pool kultuurisündmuste ning seltsitegevusega.

4. Arvamuse andmine maaparandusühistu loomise kohta.
Emmaste osavalla piirkonnas (Ollima kraavi ja selle ümbrusega seotud kinnistud) soovitakse luua maaparandusühistu. Et seal on ka osavalla kinnistud, esitati kutse ühistuga ühinemiseks ka osavallale. Ühistu loomise eesmärgiks on Ollima peakraavi puhastamine, kuna kraavi alguses Metsalauka külas uputab. Probleem on selles, et kraavi merre suubuv ots on umbes ja vesi ei jookse. Puhastamine tõstab ka põldude kvaliteeti ja viljakust. Osavallakogu arutas ettepanekut ja soovis, et osavalla vanem asjaolusid täpsustaks. Eriti kaasnevate kohustustega seonduvalt.

5. Volikogusse minevad eelnõud.

6. Muudatused ühistranspordis.
Valla transpordispetsialist Piret Sedrik andis ülevaate maakonna ühistranspordisüsteemist ja GoBusi kommertsliinidel (Tallinn-Õngu) kavandatud muudatustest.

7. Muud küsimused.
Järgmine koosolek toimub tõenäoliselt 13. septembril.

Kommentaare ei ole: