teisipäev, 28. august 2018

Haridus

Haridus-teadusministeeriumi aastaanalüüs.

Mõned mõtted sellest.
*  „Edukus tööturul“ 2017.a. analüüs näitas, et kutseõppe lõpetamisjärgne palk on kasvanud viimasel viiel aastal kiiremini kui kõrghariduse lõpetanutel, mis annab põhjuse loota, et ka kutseõpet hakatakse enam väärtustama.
* Kohe pärast põhikooli lõppu valib kutsekooli 25%, samas 3 aastaga jõuab kutsekooli 38-39%.
* Loodus-, täppis- ja tehnikateaduste lõpetanute osakaal kõrghariduses kasvab.
* OSKA analüüsid näitavad, et aastaks 2025 kasvab enim vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses, telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja abitegevuste alal ning rahvastiku vananemise tõttu tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.
* Täiskasvanute osalus elukestvas õppes on viimasel kahel aastal teinud hüppe üles ning seejuures on kasv olnud veidi kiirem madalama haridusega inimeste hulgas.
* Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad on üldiselt haridusega rahul.
* Kiusamine koolides väheneb.
* Õpetajaameti atraktiivsus kasvab.
* Rahulolu kõigi noorsootöö tegevustega keskmiselt on 86% (rahul või väga rahul olijate osakaal), kitsamalt huviharidusega on rahul 91% (sh väga rahul 64%) noortest.

Kommentaare ei ole: