neljapäev, 21. detsember 2017

Volikogu

Hiiumaa Vallavolikogu kuues istung

1.    Infotund
Vahepealse perioodi märksõna eelarve, et järgmise nädala lõpus see volikogule üle anda. SA Kärdla Sadama nõukogu ei nõustunud tagasimakse nõudega, see vastus edastatakse EASile.

2.    Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - II lugemine
Kõik poolt

3.    Hiiumaa valla ametiasutuste palgajuhend – II lugemine
Kõik poolt

4.    Hiiumaa valla finantsjuhtimise kord – I lugemine
Suunata teisele lugemisele

5.    Matusetoetuse määramise ja maksmise kord
Tiit Paulus tegi ettepaneku katkestada esimene lugemine ja viia teisele lugemisele
8 poolt, 12 vastu
Võtta eelnõu vastu koos tehtud muudatusettepanekuga
Kõik poolt

6.    Hiiumaa vallale ülesannete võtmine
Inge Talts tegi ettepaneku lükata eelnõu tagasi
5 poolt, 12 vastu, 3 erapooletud
Võtta eelnõu vastu
18 poolt, 2 vastu

7.    Osavallakogu koosseisu kinnitamine
Kärdla osavallakogu teise volikogu liikme selgitamiseks tõmmati liisku Aivari ja Inge vahel. Liisk langes Inge Taltsi kasuks.
Kõik poolt

8.    Eesti Linnade (ja Valdade) Liidu liikmeks astumine
Nimetatud konsensuslikult, hääletamata. Üldkoosoleku liikmed Reili Rand, asendaja Monika Pihlak ja Aivar Viidik, asendaja Riho Rahuoja. Volikogus Aivar ja Reili
9.    Esindajate nimetamine Hiiumaa valla nõukogudesse
Hiiu valla raamatukogu - Aivar Viidik
Hiiumaa noorsootöökeskus - Liisi Mäeumbaed
Emmaste raamatukogu - Hergo Tasuja, Tiit Paulus, Jüri Preobraženski
17 poolt, 3 erapooletud

10.    Hiiumaa Vallavolikogu töökord – II lugemine
Katkestada lugemine, jätkata järgmisel istungil
Kõik poolt

11.    Alatiste komisjonide moodustamine
Kõik poolt

12.    Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Enim hääli kogunu esimeheks, teine aseesimeheks
eelarve- ja majanduskomisjon - Omar Jõpiselg 12, Tarmo Mänd 9 häält
kultuuri- ja turismikomisjon  - Toomas Kokovkin 13, Artur Valk 8 häält
haridus-, spordi- ja noorsootöö komisjon  - Hannes Maasel 13, Antti Leigri 8 häält
sotsiaal- ja tervishoiukomisjon - Liisi Mäeumbaed 12, Toomas Remmelkoor 9 häält
keskkonna- ja ehituskomisjon - Kristjan Ojasoo 12, Tiit Paulus 9 häält

Kui volikogu istungi algus oli paljulubav, siis töökorra arutelu kippus ootuspäraselt venima. Lõpuks, umbes siis, kui kolm tundi juba täis tiksunud või kohe täis tiksumas oli, võtsime aja maha ehk volikogu suunas eelnõu kolmandale lugemisele.
Viimased päevakorrapunktid olid uute komisjonide kinnitamine ja esimeeste valimine. Seal kulus veel tunnike, ent seda pelgalt protseduurireeglite pärast. Salajane hääletamine.
Huvitav on, et mõned volikogu liikmed sihipäraselt hoiduvad töökohustustest ja vastutusest. Kommenteerida, kritiseerida - jah; panustada - ei.
Komisjoni esimeeste valimiseks tuli moodustada valimiskomisjon. Seda rolli pakuti Arturile (kes kritiseerima on küll kõva mees), aga ka Tarmole. Loobusid.
Kirjutan veidi lahti oma mõtet, sest ilmselt kõik ei kuula volikogu istungi lindistusi või loe protokolle sõna-sõnalt läbi.
Valimiskomisjoni moodustamisele eelnes ühe eelmisel korral seda ülesannet täitnud inimese sõnavõtt. Ta loobus seda sel korral tegemast, viidates eelmisel korral kaasnenud kommentaaridele - kahjuks läks Artur seal kohati ka isiklikuks. Sõnavõtus pakkuski ta välja, et kritiseerimise asemel võiks Artur ise kaasa lüüa. Seda ta ei soovinud.
Siit minu paralleel. Kui sellise lihtsa asja puhul nagu valimiskomisjon valitakse tee - ma parem kommenteerin ja õpetan kõrvalt, kuidas asjad olema peaks, selle asemel, et ise ette näidata. Siis miks ma peaks arvama, et see ei kehti ka mujal?
Nagu hääletustulemusest näha, siis on opositsiooni sees ebakõlad. Ehk Artur ja Antti ei leidnud kogu opositsiooni toetust.
Samas - kas süüdi on pühadeaja lähedus või miski muu - oli üldine istungi toon eelmistest konstruktiivsem.

Kommentaare ei ole: