pühapäev, 17. juuli 2016

Vägivald

..... Prantsusma, Türgi ... kui vaid paar riiki pikemast loetelust esile tuua. Ehk tundub justkui oleks maailm hulluks läinud. Ajalehti või uudistesaite veebis lugedes saab sellele kinnitust.

Jah, terrorism on tõepoolest viimastel aastakümnetel kasvanud.
USA riikliku terrorismiuuringute konsortsiumi START andmebaasi autorid loevad terroriks "ähvardust või tegelikku ebaseaduslikku jõu ja vägivalla kasutamist valitsusväliste osalejate poolt, et edendada poliitilisi, majanduslikku, usulisi või sotsiaalseid huve läbi hirmu, sunni või ähvarduste". Sinna liigituvad ühtemoodi nii Eestis toimunud Vao keskuse süütamine kui enesetapurünnakud Iraagis jms. Ehk üsna lai spekter. Ja et tänapäeval ei jää miski saladuseks, siis on lihtsam kõik selle määratluse alla mahtuv ka kirja panna.

Olles mingil määral ajalugu õppinud, aga ka ise juurde uurinud-lugenud, olles positiivselt meelestatud inimene ja uskudes siiski inimeste sisemisse headusse (mis alati paraku välja ei paista), julgen ma öelda, et maailma on pigem turvalisemaks ja vähem vägivaldseks muutunud/muutuv.

Seda kinnitas sel nädalal ka väärtusteuurija Christian Welzel. Euroopa poliitiliste uuringute konsortsiumi korraldatud noorteadlaste konverentsil esinedes tutvustas ta maailma ja Euroopa väärtusuuringute tulemusi selle kohta, kuidas pikas perspektiivis vaadatuna prevaleerib maailmas siiski suundumus rahule, valikuvõimaluste ja vabaduste arvadumisele ning liberaalsete väärtuste levikule.

"Eeltoodud probleemipüstitusele vastates saab väita, et maailm tervikuna on ajas muutunud rahumeelsemaks, kuid sellest meedia meile ei räägi. Põhjus on lihtne – meedia ei vaatle pikaajalisi trende, vaid keskendub lühiajalistele sündmustele. Samuti on ajakirjandusele omane tugev orienteeritus negatiivsele, seda eriti demokraatlikes ühiskondades, kus ollakse tunduvalt tähelepanelikumad negatiivsete arengute suhtes ja jäetakse positiivne kõrvale. Siiski tuleb tunnistada, et pilt, mida meedia maalib, ei ole esinduslik ega täielik. Kui maailmas eksisteeriks ka üksainuke riik, kus toimub kodusõda ja leiavad aset terroriaktid, kuuleksime sellest iga päev ning see kujundaks meie mõtlemist," tõi ta välja.

Kommentaare ei ole: