pühapäev, 29. november 2020

Samm ühtsuse suunas

Fraktsioon Kodusaar esitas 19.11 toimunud vallavolikogu istungil eelnõu, millega määratakse tulevase volikogu suurus ning selle valimise kord.

Ettepanek on „moodustada 17. oktoobril 2021 toimuvate Hiiumaa Vallavolikogu valimiste läbiviimiseks Hiiumaa vallas üks valimisringkond.“

Minu hinnangul igati mõistlik ettepanek ning seda mitmel moel.

Leian, et see on samm ühtsuse suunas. Ehk rõhutab asjaolu, et vallavolikogu tasandil peavad volikogu liikmed käsitlema saart kui tervikut. See algab valimistel, kus üks ringkond nõuab ülesaarelist programmi ning vaadet.

Meenutame, et Kodusaare nimekirja tuumiku moodustavad vallajuhid, kes kõige selgemalt 2017. aastal toimunud omavalitsuste ühinemisele vastu olid. Seda enam on tervitatav, et selline ettepanek sealtpoolt tuleb.

Minu jaoks on see ka märk, et Hiiumaa vallaks kokku kasvamise protsess on olnud suhteliselt valutu ning valitud osavaldade süsteemi tee on end õigustanud.

Saan aru, et esitatud ettepanek ei tähenda osavaldade kaotamist ning see pole ka vajalik. Küll tähendab see vahe sisse tegemist. Üks on poliitika kujundamine, mida tehakse vallavolikogu tasandil. Teine piirkondlikud väljakutsed, mis vajavad lahendusi ja mida on mõistlik lahendada osavaldades.

Sealjuures olen varasemalt välja käinud idee, et osavallakogusse ei peaks kuuluma poliitikud, vaid see võiks koosneda kohalikest sädeinimestest. Olla pigem külavanemate kogu.

Sotsiaaldemokraadid arutasid valimiste ja valimisringkondade teemat suvel. Ametlikku seisukohta ei ole kujundatud, ent pigem peetakse ühte ringkonda mõistlikuks. Mulle teadaolevalt on seda meelt ka teised poliitilised jõud saarel.

Kindlasti on aga mõttekoht Kodusaare eelnõu teine ettepanek „määrata mandaatide arvuks valimisringkonnas 23 mandaati.“

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus näeb Hiiumaa suurusele omavalitsusele ette pigem 19 liiget. Tänane 23 lähtub paljuski osavaldade loogikast, kus viie ringkonna puhul oleks iga piirkonna esindatus tagatud ning samas ka eri piirkondade mandaat võrdse kaaluga.

Suurem volikogu tähendab kindlasti suuremat arvamuste paljusust. Samas kui väiksem suurendab konkurentsi volikogusse saamiseks ning loob võimaluse, et komisjonides on poliitikute osakaal väiksem, spetsialistide osa suurem.

Kokkuvõtteks. Väga tervitan, et mõttevahetus tulevaste valimiste teemal on avatud. Isiklikul hinnangul on üks ringkond ka igati mõistlik. Kindlasti ei tähenda see tsentraliseerimist.

Viimast aitab tagada ka valla arengukava ühes eelarvestrateegiaga, mille vallavolikogu üksmeelselt kinnitas. Seal on selgelt ülesaarelist vaadet ning see kannab mõtteviisi, et areng peab toimuma üle saare. Eeldus, et volikogu liige peab seisma kogu saare ehk kõigi piirkondade eest, ei vastandu sellele, vaid toetab seda mõtteviisi.

Ilmus 27.11 Hiiu Lehes.

Kommentaare ei ole: