reede, 17. aprill 2020

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu e-koosoleku protokoll nr 26
16. aprill


1. Osavalla vanema ülevaade olukorrast
Viimane osavallakogu täpselt eriolukorra kehtestamise alguses, 13. märtsil. Päev hiljem sündis otsus seada piirangud laevaliiklusele Hiiumaa ja mandri ning Hiiumaa ja Saaremaa vahel.
Need viis nädalat ongi eriolukorra rütmis ja dikteerimisel möödunud.
Märtsikuu volikogu toimus esimest korda e-istungina. Väikesed tehnilised tõrked, aga üldjoontes toimis.
Endised vallavanemad tähistasid juubelit. Aare Ernes 70 ning Kalev Kotkas 60.
Emmaste liigub sari jätkub. Kontaktivabalt. Osalejate arv tõusutrendis. See teisipäev, ilmselt ilmast tingituna, oli osalejaid veidi vähem. Aga näide, et igale asjale on lahendus. Saab ka sellises vormis tervist edendavaid üritusi läbi viia.
Lasteaed, EMKO ja osavald tulid koostöös välja algatusega, kus korrastame Emmaste ja Mänspe surnuaedade kalmistutel haudasid. Eriolukorras on soovitatav kodus püsida, vältida rahvakogunemisi ja samas on keeruline saarele tulla. Seega peaks see aktsioon vajaliku abikäe ulatama. Esimene nädal on seda ka tõestanud.
Kool kaugõppel, arvutiklassitäis arvuteid välja laenutatud, et lapsed kodudes õppetöös osaleda saaks.
Toidupakkide jagamine lastele. Jätkub ka koolivaheajal.
Lasteaed avatud. Elutähtsa teenuse osutajatel on võimalus ka laste ööhoiuks, seni seda kasutatud ei ole. Samas laste arv lasteaedades saarel tervikuna madal. Eriolukorra alguses 10% koguarvust, viimased nädalad 6-7%, eile 9%, täna 10%. Ehk väike kasvutrend. Samas tavapärase rütmini pikk tee.
Muuseumis on tehtud suurpuhastus, spordihalli koristusleping viidi ajutiselt sinna üle. Aga küsimus, kas ja millal muuseumi avada saame üldse.
Raamatukogu on tööd jätkanud. Eriolukorra alguses laenutuste arv väga suur. Tänaseks stabiilsem olukord, külastused hajutatud, kasutusel raamatukapp ning direktor viib teosed ka koju kätte.
Huviharidus on samuti distantsõppel või pausil.
EMKO töörütm kõige tavapärasem. Ülevallaline teehange ette valmistatud, peagi läheb üles. Nurste-Külaküla mustkattega tee kehvas olukorras ja talv tegi sellele ootamatult palju liiga. Ettevalmistused (kraavid, truubid) käivad, et uuel aastal üle pinnata.
Alanud on osavalla kruusateede korrastamine. Soodsate kevadilmade korral ilmselt maikuus esimene teeäärte niitmine.
MNT ettevalmistamisel projekt Emmaste keskuse parkimiskorralduse ja bussipeatuste ümber tõstmiseks. Esitasime oma mõtted.
Infotahvlite uuendamine, peamiselt bussipeatustes, töös.
Mänspe kabeli ümber ohtlikud suured puud langetatud. Sealse parkla valgustus uuendatud.
Ollima jäätmepunkt töötab. S.t olemas videovalve, valmidus võtta vastu lisaks tavapärasele sega-, papp- ja klaaspakendile ka tekstiili ning vanapaberit. Viimase kahe liigi veo korraldab ja selle eest tasub vald. Leping saab aprillis sõlmitud. Lisaks on Ollimal ohtlike jäätmete punkt, mille osas vajalikud load sel kevadel uuendatud said.
Kogumisringid (kasutuskõlblikud riided, eterniit, ohtlikud jäätmed) suve teises pooles, sügisel.
Riigikogu võttis vastu lisaeelarve. Ühelt poolt nähakse seal ette eriolukorrast tingitud toetuseid KOVidele, mahus 130 miljonit. Teisalt on rahandusministeeriumi arvutuste järgi KOVidel see aasta 192 miljonit vähem tulumaksu oodata. See suurusjärk, 192 MEUR, on umbes kahe kuu tulumaksu laekumine. Ehk tegelikult on prognoos see, et vaatamata kõigele peavad ka KOVid aasta teises pooles negatiivse lisaeelarve tegema.
Me Hiiumaal ei torma, aga teeme ettevalmistusi. Ehk oleme võtnud eesmärgi, et asutused ja osavallad otsivad võimalusi 10% eelarvekärpeks.
Homme lõpeb hajaasustuse programmi toetuste vastuvõtt. 15. mail algab värvikampaania.
Suuremate ürituste toimumine lähikuudel kahtluse all, vähemalt suve esimeses pooles. Jaanitule osas samuti selgust ei ole, kuigi võimalikult ruttu otsust vaja, kuna sellega mitmed kokkulepped seotud.

Kriisiolukorrast.
Hiiumaal 14.04 seisuga võetud 278 koroonaviiruse proovi. Neist 8 positiivset, kellest üks suri.
Haigla. Plaaniline ja statsionaarne töö on peatatud, jätkub rasedate ja hemodialüüsi patsientide teenindamine ning erakorraline arstiabi. Koroonaviirusega patsientide vastuvõtmiseks on haigla töö ümber korraldatud ja kaks palatit nelja voodikohaga ette valmistatud. Laienemisvõimalus on kuni 13 voodikohani. Tavapärase EMO ja sünnitajate jaoks on eraldi sissepääsude ja liikumisteedega puhtad tsoonid. Haigla ümberkorraldused on kooskõlastanud PERH. Ka Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov on haigla tegevusega igapäevaselt kursis.
Perearstide hinnangul on võrreldes tavapärase kevadega tänavu ülemiste hingamisteede haiguseid vähem. Praeguste liikumisvabaduse piirangutega tuleb perearstide arvates jätkata, nende karmistamiseks hetkel vajadust ei ole.
Politsei kontrollib erinevate liikumisvabaduse piirangute täitmist, s.h karantiini järgimist. Rikkumisi ei ole olnud. Neli politseipatrulli kontrollivad avalikke kohti, lisaks jälgib jõeäärseid alasid ja RMK platse Keskkonnainspektsioon. Samuti on abiks Päästeameti patrullid, kes lisaks kulupõletamise monitoorimisele hoiavad silma peal olukorral avalikes kohtades.
Sadamates on rahulik, ülesõidud on minimaalsed. Abiks Kaitseliit.
Tohvri Hooldekodus ja Samaarias on külastuskeeld, nagu ka mujal Eestis hooldekodudes. Sisemine töökorraldus on üldjoontes tavapärane, arvestades Terviseameti juhiseid. Personali on piisavalt, samuti ka isikukaitsevahendeid. Kirurgilisi maske ja kindaid on jaganud ka Terviseamet.
Vallamajad üle Hiiumaa on endiselt avatud. Palve vallakodanikele: võimalusel kirjutage või helistage spetsialistile, kellega soovite suhelda.
Vallavalitsus ja osavallavalitsused on korraldanud oma ametnikele ja töötajatele kaugtöö kui vähegi võimalik.
Sotsiaaltoetuste taotlusi võetakse vastu telefoni teel. Perekonnaseisutoimingud soovitame registreerida võimalusel läbi www.eesti.ee portaali või võtta ühendust perekonnaseisuametnikega telefonil 463 6084.
Valla hallatavate asutuste ja sihtasutuste töö jätkub samuti ja võimalusel kaugtöö vormis ning videokoosolekute abil.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks


2. Volikogu eelnõud
Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Pilvi Post: detailplaneering algatatakse Jausa külas riigimaantee ja mere vahel olevale kinnistule. Mahasõit kinnistule on planeeritud naaberkinnistult. Tegemist on üldplaneeringut muutva planeeringuga, sest taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja toetada eelnõu

3. Muud küsimused
Katrin Visnapuu palus selgitust arengukava muutmise kohta.
Hergo Tasuja selgitas arengukava muutmise protsessi ja lisas, et muudatusettepanekud on oodatud.

Järgmine osavallakogu koosoleku toimumise aeg 15. mai 2020 kell 9 vallamajas.

Kommentaare ei ole: