kolmapäev, 2. november 2016

Haldusreform

Nüüd on selge, et valdade ühinemine saarel saab toimuda vaid mitmes järgus. Ehk kui 2013. aastaks liitusid Kõrgessaare ja Kärdla, siis peagi tõenäoliselt Käina ja Hiiu vald. Kolmepoolsed läbirääkimised Käina, Emmaste ja Pühalepa vahel on ametlikult lõppenud. Mis vormis ja millal täpselt Emmaste ja Pühalepa liitumine saare suurima haldusüksusega toimub, näitab aeg.

Käina vallavolikogu eilne otsus:
"Lõpetada Käina Vallavolikogu ettepanekul algatatud läbirääkimised haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks, mille eesmärgiks oli ühendada Käina, Emmaste ja Pühalepa vallad uueks kohaliku omavalitsuse üksuseks."

Kommentaare ei ole: