Laupäev, 27. veebruar 2016

Volikogu

Veebruarikuu volikogu istung oli üsna istu-ngi moodi ehk kestis kokku 3,5 tundi.

Tulumaksu laekumine oli jaanuarikuus väga hea, prognoosiga võrreldes +13%. Numbrites 87,5 tuhat ehk oluliselt enam kui aasta eest, mil see oli 74,1 tuhat. Vallavanem oli küll pessimistlik tuleviku osas ja vihjas ka väiksema laekumise kohta veebruaris, ent aasta teine kuu on pea alati tagasiminek olnud (põhjuseks nt detsembrikuised preemiate maksmised jms, mis jaanuarile mõju avaldab). 2015.a. oligi veebruar kõige väiksema laekumisega, 68 tuhat. Samas on meie eelarve konservatiivne. Võiks isegi öelda ülikonservatiivne.
Kõike arvestades võib vast öelda, et saime üsna mõistlikud kompromissid eelarve osas. Suurem osa minu muudatusettepanekutest viidi kas vallavalitsuse poolt täies ulatuses või osaliselt sisse, kaks hääletasime volikogus läbi ja ka need said kajastatud.
Vallavalitsuse sõidukulud on minu jaoks kaks aastat kahtlane artikkel olnud. Nüüd sai esialgne kava +26% korrigeeritud +6% peale, mis on mõistlik ja peaks ka reaalsusele vastama.
Väga oluline on, et seltsitegevuse ehk kolmanda sektori tegevustoetuste jaoks leidsime raha juurde. See summa oli aastaid 3200€ peal püsinud, käesoleval aastal on taotluseid laias laastus kaks korda selles mahus. Vald on elujõuline, kui selle külad ja inimesed on ärksad, seega on seltsitegevuse toetamine väga oluline.
Spordibaasi ja -rajatiste remondiks leidsime lisaraha, mis on oluline, kuna vahepeal jäi regulaarne rajatiste korrastamine soiku. Eriti oluline ka selles valguses, et juunis korraldame Saarte Mängud Emmastes ja selleks ajaks peavad võistlusareenid tip-top korras olema.
Märgilised otsused on need, mis volikogu saalis hääletusel olid. Lasteaia abiõpetajate üldisest kiirem palgatõus, et väärtustada haridust ning lastega töötavaid inimesi. Õpilaste huviringitasude kaotamine. Viimasest on palju juttu olnud, ka eriarvamusi, et kas ikka peaks olema vähemalt sümboolne tasu või luua mingi süsteem, et mõni ring on tasuline, teine tasuta. Individuaal- vs rühmatund näiteks või suure materjalikuluga huviring. Aga selget süsteemi pole keegi luua tahtnud/suutnud. Ja mina olen ikkagi veendumusel, et rahaline kohustus ei peaks olema lapse jaoks ringis osalemise motivaator. Laps peab osalema huviringis ikka siis, kui ta ise tunneb selle vastu huvi. Meie ülesanne on talle piisav valik ringide näol välja pakkuda ja võimalused osalemiseks luua.
Kokkuvõtvalt, eelarve menetlemine kulges märksa valutumalt kui aasta eest.

Kommentaare ei ole: