laupäev, 23. jaanuar 2021

Volikogu

Neljapäeval oli mul neljandat korda võimalus volikogu istungil vallavanema asendajana osaleda. Sada päeva, mis üldjuhul sisse elamiseks antakse, oli läbi. Samas pean opositsiooni tunnustama, kuna isiklikuks minevaid või norivaid küsimusi/kommentaare ei olnud.
Püüan aga veidi avada kahte päevakorrapunkti, mis seotud vallavalitsusega.

Struktuur.
Ilmselt kõige enam tähelepanu on pälvinud jäätmespetsialisti ametikoha loomine. See tähendab, et edaspidi on meil eraldi keskkonna- ja jäätmespetsialist. See annab võimaluse jäätmemajanduse teemadega senisest veel sisulisemalt tegeleda.
Teine oluline muudatus on psühholoogi ametikoha loomine. Kuigi vallavalitsuse struktuuris, hakkab töötaja tegutsema meie haridusasutustes. Peame oluliseks kodulähedase lasteaia ja kooli olemasolu. Samas tähendab see, et meie haridusasutused on laste arvult suhteliselt väikesed. See omakorda tähendab, et tugispetsialistid on asutuse struktuuris nulll-koma-midagi kohaga. Nii on erialase haridusega spetsialisti keeruline leida. Töötaja peab end kas töökohtade vahel jagama või lisaks erialasele tööle midagi muud tegema. See pole aga mõistlik variant, kuna kvalifitseeritud tugispetsialistide järele on Eestis suur puudus. Seega on meiepoolne lahendus tuua osa tugispetsialiste nö keskele kokku. Pakkuda täiskoormust. Samas tuge mitmele meie asutusele.

Koosseis.
Vallavalitsuse uus koosseis. Hiiumaa vallas on vallavalitsuse laua taga olnud kõik osavallavanemad, vallavanem ja kaks osakonnajuhatajat. Valdade liitumist ja Eestis ainulaadset valitsemissüsteemi arvestades õige valik.
Nüüd, kui 9 kuu pärast ootavad ees valimised ja senine süsteem on sisse töötanud, ei ole kardinaalsed muudatused mõistlikud. Õige on otsida lahendus, mis antud oludesse kõige paremini sobib.
Mulle on sümpaatne põhimõte, et poliitiline organ on volikogu. Vallavalitsus viib volikogu tahet ja poliitilisi valikuid igapäevaselt ellu. Niisamuti meeldib mulle laiapõhjaline arutelu ja kaasamine. Näiteks, osavallavanemana käivitasin allasutuste ümarlaua, mis oli hea koostööplatvorm, kus piirkondlikud asjad läbi arutada. Vallavanema asendajana pean õigeks, et otsustajate-vastutajate ringis on kõik valdkondlikud osakonnad. Seega lisandusid haridus-kultuuri ja sotsiaalosakonna juhatajad, lisaks minu asendaja Emmaste osavalla vanema kohal. Sellest vallavalitsuse kasv tingitud. Samas ei ole see lisakulu vallale, kuna valitsuse liikme töö eraldi tasustatud ei ole.
Usun, et oktoobrini on see kõige tõhusam variant.
Mis saab edasi, sõltub sellest, millised valikud teeb valija ehk vallakodanik.
Et haldusreformi järgsed sisseelamise aastad jäävad selja taha ning ka valitsemissüsteemi tõenäoliselt rohkem või vähem korrigeeritakse, on loogiline, et vallavalitsuse uus koosseis on uutel põhimõtetel.

Kommentaare ei ole: