pühapäev, 31. mai 2020

Lasteaed


Samm perede heaks

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon andis 22. aprillil menetlusse seaduseelnõu 183 – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse. Juhtivkomisjon ehk kultuurikomisjon arutab eelnõu teisipäeval, 2. juunil.
Eelnõuga kaotatakse lapsevanemate jaoks kohustus tasuda lasteaia kohatasu, vastav kulu jääb riigi kanda.
Sel õppeaastal omandab meil alusharidust 66 330 last, riigieelarve jaoks tähendab kohatasu korvamine umbes 40 miljonit eurot. Samas on see igakuine ära jääv kulu meie peredele.
Võrdluseks. Kütuseaktsiisi langetamise, mida aprillis tehti, mõju riigieelarve on hinnanguliselt 67 miljonit. Millist mõju tänane kütusehind isiklikule eelarvele avaldab, saab igaüks ise arvutada.
Suured erinevused
Täna on Eestis märkimisväärsed erinevused lasteaia kohatasudes. Vahe on omavalitsuste lõikes enam kui kümnekordne.
Enamik omavalitsusi on kehtestanud lasteaia kohatasu, mis on otseselt seotud alampalgaga. Seadus lubab ülempiiriks 20 protsenti alampalgast. On räägitud, et see ei ole õige ega õiglane: kui tõuseb alampalk, tõuseb automaatselt ka kohatasu.
Tänavu on alampalk 584 eurot kuus. Maksimaalne kohatasu seega 116,8 eurot kuus lapse kohta. Ja mitu omavalitsust kasutabki ülempiiri.
Hiiumaa eesrindlik
Hiiumaa vald paistab Eesti omavalitsuste seas silma kui vald, mis panustab oluliselt alusharidusse.
Hiiumaal kehtib käesolevast aastast ühtne lasteaiatasu, millele ei lisandu toiduraha: pere ühe lapse eest on osalustasu 30 eurot, teise lasteaias käiva lapse eest 25 eurot ning alates kolmandast lapsest täiendavat osalustasu ei ole.
Kui arvutada kokku kõik kulud, mis lasteaias lapsega seotud, siis lapsevanem kandis Hiiumaal 2019. aastal viis protsenti kogukuludest. 95 protsenti seega vald.
Veel väiksem oli see vaid Põhja-Sakala (4%), Tõrva (4%), Alutaguse (3%), Vormsi (2%) ja Kanepi (1%) vallas. Keskmiselt oli see üle kümne protsendi.
Lisaks ei esitanud Hiiumaa vallavalitsus eriolukorra ajal ning kuni 1. septembrini osalustasu arveid päevade eest, mil laps lasteaias ei käi.
Hiiumaal tegutseb kuus lasteaeda, kus kokku käib 307 last. Eriolukorra ajal langes osalejate arv minimaalselt 7-8 lapseni. Tänaseks on lasteaedades pea 200 last igapäevaselt.
Kindlasti tuleb tunnustada meie lasteaedade töötajaid, kes tegutsesid samuti eesliinil ja vaatamata kohati väikesele laste arvule, olid valmis teenust ööpäevaringselt pakkuma. Õnneks meil selleks tarvidust ei tekkinud.
Tulles tagasi eelnõu juurde, siis SDE algatus on oluline muudatus riigieelarve mõttes. Aga seda just lastega perede toetamiseks mõeldud meetmena. Suudame täna pakkuda tasuta põhikooli- ja isegi kõrgharidust.
Teeme siis selle viimase sammu ja otsustame, et toetame laste haridusteed alusharidusest alates, hea Riigikogu liige.

Ilmus 29.05 Hiiu Lehes

Kommentaare ei ole: