reede, 30. november 2018

Tervisekeskus

Valitsuse 29.11.2018 istungi kommenteeritud päevakord

15. Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2016 korralduse nr 301 „Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused” investeeringute kava kinnitamine“ muutmine
Esitaja: tervise- ja tööminister Riina Sikkut
Tüüp: korralduse eelnõu

Tervise- ja tööminister Riina Sikkut teeb valitsusele ettepaneku kinnitada esmatasandi tervisekeskuste investeeringute kava muudatused, lisades sinna teisest taotlusvoorust tulnud kuue tervisekeskuse: Võru, Jõgeva, Hiiumaa, Maardu ja Keila esmatasandi tervisekeskuste projektid ning SA Viljandi Haigla taotluse maakondliku tervisekeskuse loomiseks.

Esmatasandi tervisekeskustesse on põhiteenustena koondunud perearsti ja -õe, füsioteraapia, ämmaemandaabi ja koduõenduse teenused ning sõltuvalt kohapealsetest vajadustest ka teised spetsialistid. Toetust said taotleda kohalikud omavalitsused, haiglavõrgu arengukava haiglad, perearstid ning eriarstiabi osutajad.

2023. aastaks rajatakse üle Eesti 60 esmatasandi tervisekeskust ja Viljandisse maakondlik tervisekeskus. 61 projekti kogumaksumus on ca 100 miljonit eurot, millest struktuuritoetuse summa on ca 80 miljonit eurot.

Kommentaare ei ole: