neljapäev, 17. juuni 2010

Noor Eesti soovib endiselt anda lastele valmisõiguse

POOLDAN:

Noor Eesti idee järgi peaks põhiseaduse mõtte, mille kohaselt on Eesti Vabariigi kodanikeks kõik lapsed, kelle vanemad või üks vanem on EV kodanik, viidama loogilise lõpuni - kuna kodanikuks olemise põhiline tunnus on valimisõigus, siis peaks see õigus laienema ka alla 18 aastastetele inimestele.

Täisealiseks saamiseni realiseeriks lapse õiguse valida üks tema vanematest või seaduslik esindaja, kes laseks valimispäeval urni valimissedeli iseenda eest kui ka iga oma alalelise lapse eest. Kui on peres üks laps, siis kokku kaks sedelit, kui peres on kaks last, siis kokku kolm sedelit, ja nii edasi.

Sellega saaks alaealiste laste vanemad ehk siis eeldatavasti parimas vaimses ja füüsilises vormis olevad inimesed, kes on orienteeritud oma lastele parima tuleviku kindlustamisele, saaks poliitilises elus enam kaalu.

Noor Eesti arvates tooks see kaasa meie poliitilise elu keskendumise noore pere probleemide lahendamisele. See õhutaks erakondi ning seadusandjaid keskenduma praegu olemaolevate laste elu paremale korraldamise ning pikemas perspektiivis suurendaks fertiilses eas olevate inimeste lusti sünnitada lapsi veel juurde.

Lapsele valimisõiguse andmine on ka Noor Eesti arvates ka poliitilis-filosoofiliselt põhjendatud. Demokraatliku riigikorralduse arenguga on kaasnenud valijateringi pidev laienemine: kunagi oli valimisõigus ülemklassidel, selle kaotamise järel klammerduti varanduslikku tsensusesse ja kui sellest loobuti järgnes 19.sajandi lõpust võitlus soolise üheõiguslikkuse tagamiseks. Nüüd on tulnud aeg pöörata oma pilk laste suunas.

2 kommentaari:

Kessu. ütles ...

Äärmiselt mõistlik idee.

Hergo Tasuja ütles ...

Minu meelest ka.