pühapäev, 9. aprill 2023

Elanike arv

Hiiumaa elanike arvu muutus piirkonniti.

Viie aastaga, 1. jaanuarist 2018 kuni 1. jaanuarini 2023 on elanike arv Hiiumaal kasvanud 2,5%.

Kasv on tulnud peamiselt Pühalepa ja Kõrgessaare piirkonda. Vähesel määral Emmaste piirkonda. Käina osavalla elanike arv on sisuliselt samal tasemel püsinud. Elanike arv on langenud Kärdla linnas.

Kui vaatame elanike osakaalu piirkonniti, siis Kärdla osakaal on langenud alla kolmandiku. Samas tuleb tõdeda, et linna tegelik toimeruum on suurem. See tähendab, et linna piiri taga ei ole mets või tühermaa, kui piltlikult väljenduda. Seal, kus on linna piir, algab enamasti küla, mis on Pühalepa osavalla koosseisus.

Pühalepa osakaal on teinud suure kasvu, olles umbes 18% ning arvestades, et Käina osakaal on vähenenud, on ka nende piirkondade vahe vähenenud. Emmaste osavalla osakaal püsib 13% juures, nii nagu see on olnud ka Emmaste valla viimasel perioodil. Samas kui Kõrgessaare, mis eelmisel kümnendil oli Emmastega võrreldav, on osakaalu 15%-ni kasvatanud.


 

Kärdla​

Kõrgessaare​

Emmaste​

Käina​

Pühalepa​

Kokku​

 

 

 

 

2018​

3327​

1260​

1241​

2118​

1586​

9532

 

 

Osakaal %​

34,9​

13,2​

13,0​

22,2​

16,6​

 

 

 

 

2023​

3170​

1458

1259

2120

1751

9758

 

 

Osakaal %

32,5​

14,9​

12,9​

21,7

17,9

 

 

 

 

Muutus​

-157​

+198

+18

-2

+165

+226​

 

 

​Osakaalu muutus

​-2,4%

​+1,7%

​-0,1%

-0,5%

+1,3%

 


Kommentaare ei ole: