reede, 4. detsember 2020

Eelarve

Esmaspäeval andis Hiiumaa Vallavalitsus valla 2021. aasta eelarveprojekti üle Hiiumaa Vallavolikogule.

Käesoleva aasta läbiv märksõna on olnud COVID-19. See tõi kaasa majanduslanguse ning tekitab teatavat ebakindlust ka järgmise perioodi osas. Kuigi üha enam räägitakse vaktsiinist, on mitmete tegevusvaldkondade toimimine häiritud või suisa peatunud.

Seda arvestades on vallavalitsus eelarveprojektis lähtunud konservatiivsest vaatest, prognoosides tulumaksu 4,5 protsenti vähem kui 2019. aastal tegelikult laekus.

Lõppev aasta on Hiiumaa jaoks olnud väiksema majandusliku tagasilöögiga, kui kevadel arvasime. Kui see trend jätkub, oleme valmis eelarveprojekti selle menetlemise käigus optimistlikumaks korrigeerima. See tähendab tulude laekumist suurendama.

Eelarve kogumaht ehk põhitegevuse tulud on 15,3 miljonit eurot. Sellest moodustavad maksutulud peaaegu 60 protsenti. Saadavad toetused pea 28 ning tulud kaupade ja teenuste müügist 12 protsenti.

Põhitegevuse kuludeks kavandame 14,1 miljonit eurot. Sellest 60 protsenti moodustavad personalikulud, 28 majandamiskulud, 11 antavad toetused ja ühe protsendi muud kulud.

Investeerimistegevuseks planeerime 7,6 miljonit. Suuremad investeeringud on kindlasti rohkem kajastust leidnud, ent oluline on, et eelarve haarab saart tervikuna. Arendused puudutavad kõiki saare piirkondi ning haaratud on erinevad valdkonnad.

Oluline on, et Hiiumaa vald võtab ette munitsipaalüürielamu rajamise. Vana hoone korda tegemise Kredexi toel, mille kaudu tekib enam kui kümme kaasaegset korterit Kõrgessaarde.

Miks sinna? Soovime anda piirkonnale uut hoogu – elamispinnad on seotud muuhulgas kooli ja lasteaia kestlikkusega. See võiks olla eeskujuks, et teisedki seisvad hooned korrastada.

Paladel valmistame ette spordihoone korrastamist – energiatõhusaks ning soojapidavaks muutmise.

Tohvri hooldekodu saab uuel aastal alustada laienemise teise etapi projekteerimisega. See on eraldiseisev dementsete osakond, mille järgi on vajadus ning mis tähendab, et piirkonda lisandub taas töökohti.

Regionaalpoliitiliselt väga oluline on hajaasustusprogrammi vahendite suurendamine kolmandiku võrra. Ehk järgmisel aastal saame selle võrra enam taotluseid rahuldada ning parendada kodude elamistingimusi.

Ülesaarelise haardega on ka tänavavalgustusvõrgu üle viimine energiasäästlikele LED-lampidele ning taastuvenergiaallikate toitele. Nii jätkame muuhulgas bussipeatuste valgustamist päikesepaneelide toel.

Jäätmejaamas on kavas rajada vaheladustamise plats, vahetada välja konteinerpark ning rekonstrueerida jäätmepress ja kontorihoone.

Kõike eelnevat tehakse selleks, et luua paremad tingimused saarel elamiseks ning siin tegutsemiseks.

Samas on väga oluline, et panustaksime jätkuvalt ka sinna, kus juba täna iga päev toimetame. Üks märksõna on haridusvaldkond.

Eesmärk on, et igas haridusasutuses on lastele vahepalaks värsked puu- ja köögiviljad. Et köögis kasutaksime maksimaalselt kohalikku ja mahetoitu. Hoiame korras ja rajame koolide ja lasteaedade juurde uusi taimeaedasid või -peenrad.

Samuti väärtustatakse meie koolides ja lasteaedades liikumist. Nii kavandame ja rajame siseterviseradasid või liikumisalasid ning parendame võimalusi aktiivsete õue(vahe)tundide pidamiseks. Neid täiendavad avalikud mänguväljakud, viimane valmis just äsja Suuremõisas.

Emmastesse soetatakse rularambid ehk saare noortele tekib veel üks skatepark.

Sümboolse tähendusega on Emmaste lasteaias kolmanda rühma taasavamine. See on kinnituseks ning käega katsutavaks tagajärjeks, et Hiiumaale soovitakse (tagasi) elama tulla. Hiiumaa sündide arv ei ole kasvanud, ent lasteaedades laste arv küll.

Käina lasteaias rajatakse jalgrataste hoidmiseks katusealused ja Vigri lasteaia õueala ootab suurem renoveerimine. Palade lasteaed saab õuevalgustuse. Palade kooli ja spordihoone vahelisele alale rajatakse samuti valgustus. Nii nagu sel suvel Emmastes tehtud sai.

Kui Kärdla põhikool tähistas äsja juubelit, siis Emmaste põhikool peab suvel 100 sünnipäeva. Suuremõisa koolil täitus 100 aastat töötamist mõisahoones ning Lauka kooli, mis suvel tähistab 120 eluaastat, ootab sügisel lõppenud välisfassaadi tööde järel uuel aastal ees siseruumide remont.

Juubeliaasta on ka Kärdla raamatukogul, millel täitub 150 tegutsemisaasta. Uuenduslikult rajatakse sinna järgmisel aastal elektrooniline läbipääsusüsteem, mis tähendab, et raamatukogu saab külastada ka siis, kui töötajat majas ei ole. Käina raamatukogu soetab aga laenutusautomaadi, mis pakiautomaadile sarnase tööpõhimõttega ja laenutusvõimalusi samuti laiendab.

Eelarve koostamise protsess ei ole maailma majanduse ettearvamatute olude tõttu lihtne olnud. Eelarveprojekt annab aga kinnitust, et me suudame nii suuri asju teha, näiteks nagu Hiiumaa Spordikeskus, kui ka igapäevaelus oluliste tegevuste arengu tagada.

See annab kindluse igapäevase toimetuleku mõttes. Samas loob eeldused arenguteks ja ning annab usku elanike arvu kasvuks.

Kommentaare ei ole: