esmaspäev, 14. september 2020

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosolek nr 30.

1. Osavallavanema ülevaade
2. Volikogu eelnõud
3. Maaküsimused

1. Kuu aja eest, 13. augustil toimus Nurstes krossipäev. Avati kaasava eelarve abil värskenduskuuri läbinud krossirada. MTÜ on aktiivne. Olemas on noortetreener.
Vaatamata piirangutele ja väljakutsetele toimus Sõru Jazz. Arvestades näiteks üleriigilise meedia hinnanguid, siis läks igati korda.
Kuu lõpus toimus Muuseumiöö/Muinastulede öö. Ilm, täpsemalt vihm veidi segas. Samas olid bändi kuulajad seetõttu kõik kenasti Paadikuuris.
Edukalt viidi läbi Töömalev.
Lasteaia täituvus toob rõõmsa väljakutse, kuna kohe jõuame maksimaalse ülemise piirini ja loodetavasti on põhjust kolmas rühm taasavada.
Emmaste koolile määrati aasta haridusteo tunnustus - rootsi keele õppe taasalustamine.
Tohvri ehitusprojekt on saanud kõik kooskõlastused, kohe algab reaalne ehitustöö.
26. september toimub Maal elamise päev. Hiiumaa osaleb. Seekord on fookuses Emmaste, tuleval aastal mõni teine piirkond.
Ühistranspordi hanke ette valmistamine, saatsin ka osavallakogule palve ses osas kaasa mõtlemiseks.
Hiiumaa energia- ja kliimakava koostamine töös.
Eterniidi kogumine oodatult menukas. Andmete kogumine annab väärt info, millega uuel aastal taotlust koostama minna. Jätkuvalt vallamajas saadaval biokorvid, et kodus biojäätmeid koguda, kompostida.
Värvikampaania lõppes. Tavapärane aktiivsus, viimastel aastatel pidevalt ca 20 osalejat meie piirkonnas.
Jausa vee kvaliteet paranenud, on elanikud välja toonud.
Madalseiklusrada on valmis ja aktiivselt kasutusel. Nüüd ka valgustatud.
Tänavakorvpalliväljak sai uue katte, vajalik joonida ning korvid uuesti üles seada, siis kasutusvalmis.
Lasteaia teetööd lõppenud ja noortekeskuse/ambulatooriumi parkla tööd lõpusirgel.
Elanike arv. Üle 20 elaniku lisandunud sel aastal meie osavalda. Jausa küla torkab eriti silma. 119 inimest aasta alguses, nüüd 129.


2. Osavallakogu liikmetel ettepanekuid ei olnud.


3.1 Emmaste rahvamaja omanik on esitanud taotluse osta oma kinnistuga piirnev valla kinnistu. Lubadus maa korras hoida, luua sinna skulptuure. Plaan rahvamaja korda teha ja kui lõpeb tööleping välisülikoolis, siis plaanib omanik end rahvamajaga püsivalt siduda.

Osavallakogu hindas, et pigem võiks anda maad kasutusele, mitte aga müüa. Arutelu jätkatakse meililistis.

3.2 Agapäeotsa seltsi liige K.U. tegi ettepaneku Prähnu ranna parkla ja ranna ala vallale osta, kuna pikas perspektiivis pole kindlust, et maaomanik lubab soovijatel seal ujumas käia. Hetkel asi töötab hästi, aga omanik võib vahetuda. Kui tegemist oleks valla kinnistuga, võiks sinna ka avaliku suplusranna luua.

Osavallakogu jätkab arutelu edaspidi.

3.3 Osavalla poole pöördus Pärna külas asuva Viirisepa kinnistu omaniku esindaja sooviga jagada Viirisepa kinnistu. Hetkel müüb kinnistut kohtutäitur, tervikvarana.

Osavallakogu hindas, et kui see müügile kaasa aitab, siis võiks kinnistu jagada.

Koroonapaanika

Eestis on sel sügisel koroonaviiruse vastaste meetmetega liiga kaugele mindud ning elu võiks tavarütmis edasi minna, leiab Tallinna tehnikaülikooli molekulaarimmunoloogia dotsent Sirje Rüütel Boudinot.

Ise tooksin siit välja huvitava mõttearenduse. Tegemist on hingamisteede viirusega. Eestis on aga fookuses käte pesemine. Jah, käsi tuleb loomulikult pesta. Aga kas nii intensiivselt ja kas on mõistlik pidevalt deso-ainega käsi puhastada? Või äkki teeme nii hoopis karuteene iseendale?
Tõhusam oleks hoopis maski kasutada. Kasvõi kahekordsest riidest, mis on käte desotamisest suurema kasuteguriga.

neljapäev, 10. september 2020

Kõlvart

Kommenteerides plaani pealinnas osalist distantsõpet rakendada, tõi linnapea välja huvitava tõsiasja.

Mihhail Kõlvart ütles, et olukord pealinnas teeb teda murelikuks, sest kevadel, kui kuulutati välja eriolukord, oli nakatumisnäitaja vaid 4,5 haigestunut 100 000 kohta.

Tallinnas hetkel üle 30 ja Eestis üle 20.

teisipäev, 1. september 2020

Tulumaks

 

Omavalitsustele üle kantud tulumaks

  August
Nimi 2020 2019
Haapsalu linn 894 826 881 312 1,53
Hiiumaa vald 793 774 760 649 4,35
Lääne-Nigula vald 486 370 468 204 3,88
Saaremaa vald 2 233 308 2 150 444 3,85
KOKKU 106 276 671 102 368 402 3,82  Kokku
Nimi 2020 2019
Haapsalu linn 6 939 097 6 789 147 2,21
Hiiumaa vald 6 211 096 6 002 679 3,47
Lääne-Nigula vald 3 801 247 3 698 958 2,77
Saaremaa vald 17 511 982 17 250 191 1,52
KOKKU 835 590 449 807 072 922 3,53

pühapäev, 16. august 2020

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosolek nr 29

Päevakorrapunkt 1

Osavalla vanema ülevaade

Hergo Tasuja: Viimasest osavallakogu koosolekust on möödunud kaks kuud. Suvi on olnud veidi teistsugune, aga tegus. Vaatamata erioludele toimus Sõru Saund peaaegu soovitud mahus ja läks päris hästi. Korraldajad soovivad uueks aastaks sammu edasi astuda ja asju veel paremini teha. Sõru Jazz toimub augusti lõpus Paadikuuris ja see seab korraldamisele piirangud (50% täituvus). Natukene oli väljakutseid kooskõlastustega. Aga loodame ja usume, et kõik laabub ja läheb hästi.

12. juunil paigaldati Emmaste spordihalli juurde Anne Golubile, kes sel päeval juubelit tähistas, tänupink ja juulikuus sai Haldi säärele paika tänupink Liia Lüdig-Algverele, kellel oli maikuus juubel. Aasta teise poolde jääb veel paar pingiavamist.

Toimus kohtumine SA Hiiumaa Sadamad uue juhatuse liikme ja Kärdla Veevärgi juhatajaga. Fookuses oli Sõru sadama kanalisatsioon ja soovime järgmisel aastal rajada sadamasse väikese tõhusa puhasti.

Neljapäeval (13.08) on Nurstes krossipäev. Kaasava eelarve võiduidee on valminud, rada on ümber ehitatud ja toimub näidistreeningupäev, kus räägitakse ka täpsemalt mida tehti. MTÜ-l on piirkonnast leitud treener, kes on valmis aastaringselt noori juhendama.

26. septembril toimub Maal elamise päev. Hiiumaa vald osaleb, sel aastal on fookuses Emmaste osavald.

Kevadel paigaldati Sõru muuseumisse uued õhksoojuspumbad, mis maja ära kütavad ja suvel jahutavad ning välja vahetati ka valla korterite õhksoojuspumbad.

Tohvri Hooldekodu laienduse ehitaja on kohapeal 17. augustil. Projekt on praegu veel kinnitamata ja seetõttu ei saa väljastada ehitusluba.

Tänavakivid on paigaldatud Emmaste Päevakeskuse ette ja kooli algklasside juurde. Sügiseks saavad korralikud jalgteed ka Leisu koolimaja juurde. Kooli ja spordihalli vaheline tee on valgustatud (madaltänavavalgustus) ja kooli juurde on paigaldatud võrkpüramiid. Algklasside garderoobi on paigaldatud ronimissein. Spordiväljakute ja mõisapargi heaks on uuendatud kuivendussüsteemi, et liigvett ära juhtida ning kuu lõpuks saab uue katte ka tänavakorvpalliväljak.

Lasteaias kontrolliti väliala ehk hinnati mänguvahendite seisukorda ja ohutust. Mitmed vahendid tuli eemaldada, mitmeid on korrastatud. Uuendamisele läheb lasteaia suurim mänguplats ja teehankega saab korda ka lasteaia ringtee ja parkla. Lasteaias on kõik kohad täis, sh ka lisakohad ja ilmselt tekib kohe järjekord.

VAKis algas töömalev, mis tegutseb terve nädala. Kuu lõpus (29.08) toimub muuseumi- ja muinastulede öö üritus.

Uued infotahvlid on paigaldatud. Mõni on veel varuks, kui tekib soov uue asukoha osas. Töömalev värvib need üle.

Bussiliikluses on alates 18. augustist muudatus ja kaugliin Emmastest Tallinna hakkab käima igapäevaselt kuni 31. augustini. Praegu käib nädala viimastel päevadel hommikuti maakonnaliin Õngult Käina, et seal kiirbussile ümber istuda saaks.

Kuu algul viidi lõpuni Reheselja küla 2007. aasta algatus ja nüüd on ka Sepaste külas tänavavalgustus, 9 tänavavalgustusposti. Aitäh Arvu Kasteinile abi eest. Lisaks ühendame ka Pärna ringi 5 valgustit osavalla võrguga, seni olid eraisiku elektrivõrgus. Palusime Tõnu Pomerantsil värskendada kunagi Emmaste vallale tehtud Nurste tänavavalgustuse projekti ja loodame, et siis saab ka Nurstesse tänavavalgustuse. Uuel aastal saame KIK-i abil uuendada Emmaste keskuse tänavavalgustuse ja seejärel on võimalik seda ka nt Tärkmale edasi projekteerida.

Kaie Mets ja Kersti Lehtsaar värskendasid kodanikualgatuse korras Emmaste keskuse kunagi pakendikonteinereid ümbritsenud aediku ja pingid-laua. Istumiseks leiab see juba kasutust, aga loodame, et sinna kujuneb ka turu moodi müügiala.

Uuel nädalal saab valmis Emmaste keskuses madalseiklusrada, mille kõrvale on viidud ka välijõusaal. Teine jõusaal õnnestus hankida Leisu koolimaja juurde.

Liina Lepamaa tegi ettepaneku paigaldada värskendatud aediku juurde ka jalgrataste hoidik, et jalgrattad värvi maha ei kraabiks.

Küsimusi osavalla vanemale ei olnud

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks

Päevakorrapunkt 2

Prügimajanduse hetkeolukorrast

Katrin Visnapuu: Facebookis ja mujal kurdetakse prügiuputuse üle Hiiumaal, konteinereid ei tühjendata, lisavedusid ei toimu jne

Hergo Tasuja: Teenusepakkujaga on suheldud järjepidevalt. Juulis paigaldasime Ollima jäätmepunkti ja Sõrule ka veograafikud. Pakendite puhul on vald partner taaskasutusorganisatsioonile.

Katrin Visnapuu juhtis tähelepanu, et klaasi kogumiskohtades on maas palju klaasikilde, mis on ohtlik.

Toimus arutelu prügiveo hanke täitmise üle vedaja poolt. Hergo Tasuja selgitas olukorda ja valla võimalusi.

Katrin Visnapuu: mida saab vald teha, kui on rikutud hanke tingimusi?

Hergo Tasuja: hanke järgi peaks saarel olema kaks autot ja kolmas mingite tundide kaugusel ja valmis reageerima. Rikkumised peaks olema fikseeritud. Avalike punktide veograafikud on paika loksutatud ja üldiselt see toimib. Ettemakstud prügikotte on juulikuu jooksul müüdud ca 800 tükki, aga Saarte Liinidega ei saadud konteineri asukoha osas Heltermaa sadama alal kokkulepet ja konteineri eramaale paigutamise osas enne sadamat ei andnud nõusolekut Maanteeamet (viidates liiklusohutusele). Saarte Liinidega peab talvel uuesti rääkima ja samasugune konteiner võiks olla ka Sõru sadamas.

Pilvi Post tundis huvi eterniidi kogumisringi kohta.

Hergo Tasuja vastas, et pakkumiste tähtaeg oli täna (10.08) ja vallavalitsus kinnitab vedaja. Seejärel teavitatakse avalikult kuupäev, millal algab registreerimine. Kindlasti me esimese korraga ei suuda rahuldada inimeste vajadusi, kogumaht valla peale on 50 tonni. Aga suure huvi ja vajaduse korral saame selle kampaaniaga jätkata.

Toimus arutelu avalike ürituste ajal tekkiva prügi ja selle äraveo teemal.

Otsustati: Võtta saadud info teadmiseks

Päevakorrapunkt 3

Maanteeameti poolt planeeritava Emmaste keskuse liikluskorralduse muudatuse küsimuses toimunud arengud

Hergo Tasuja: Juulis toimusid mõõdistustööd. Projekteerimine käib, materjale ei ole veel jagatud.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks.

Päevakorrapunkt 4

Volikogu eelnõud

4.1. Valla lisaeelarve

Hergo Tasuja tutvustas lisaeelarve koondtabelit ja selgitas, et lõplik variant kinnitatakse kolmapäeval vallavalitsuses. Lisaeelarve on koostatud konservatiivselt, tulumaksu laekumise prognoosi vähendamisega 10%, sest pole teada, mida aasta lõpp toob. Kogu valla peale oli vaja kokku tõmmata ca 1 miljon, Emmaste osavallas 90 000 eurot. Vabariigi Valitsuse lisaeelarve suunas Hiiumaale toetusena 2 miljonit, millest 400 000 eurot sihtotstarbelisena teedele ja 400 000 eurot koroona kulude katteks. Ülejäänud 1,2 miljoni euro investeeringuobjekti kohta langetab volikogu otsuse augustikuu istungil.

Emmaste osavallas tuleb lisada vahendeid jäätmekäitlusele 8 000 eurot ja tegemata jäänud Kõlakoja investeeringu asemel kasutaks seda lasteaia mänguväljaku uuendamiseks ja vana utiliseerimiseks, maksumusega 10 000 eurot.

Lisaeelarve läheb kahele lugemisele ja augusti volikogu otsustab muudatusettepanekute tegemise tähtaja.

Otsustati: võtta saadud info teadmiseks ja toetada eelnõud

4.2. Pagana katastriüksuse munitsipaalomandisse taotlemisest loobumine

Pilvi Post selgitas olukorda. Maatükil paiknes endine Pärna pakendijäätmemaja ja nüüd soovib Vanapagana kinnistu omanik seda liita oma kinnistuga. Seaduse alusel on kõigil piirinaabritel võimalus seda omandada. Kuna maatükk piirneb valla teega, siis tuleb volikogu käest küsida, kas vald soovib seda omale. Vallal ei ole osavalla hinnangul seda maatükki otstarbekas omandada ja eelnõu järgi vald loobub selle taotlemisest munitsipaalomandisse.

Toimus arutelu ja hääletamine katastriüksuse munitsipaalomandisse taotlemisest loobumise üle. Kõik olid loobumise poolt.

Otsustati: Toetada maatüki munitsipaalomandisse taotlemisest loobumist.

Päevakorrapunkt 5

Endise kultuurimaja projekti areng

Selgitusi andis osavalla vanem Hergo Tasuja. Praegu on majja sissepääs piiratud ja tagatud ohutus. Õue-ala on trimmerdatud ja maja seest prahist puhastatud. Omanikul on plaan järgmisel suvel skulptorid kohale kutsuda, kuna sel aastal tegi koroonaviirus omad korrektiivid. Järgmisel aastal saab siis ehk ka adekvaatsema pildi kavatsustest.

Otsustati: hoiame silma peal arengutel, eelkõige ohutusel ja heakorral kinnistul.

Päevakorrapunkt 6

Muud küsimused

Muid küsimusi ei olnud

 

Järgmine osavallakogu koosolek toimub 11.9.2020 kell 9 vallamajas