teisipäev, 2. juuni 2020

Tulumaks

Omavalitsustele üle kantud tulumaks


  Mai

2020 2019 Muutus
Haapsalu linn 861 563 844 990 2,0
Hiiumaa vald 774 992 751 442 3,1
Jõgeva vald 790 923 785 452 0,7
Jõhvi vald 776 011 793 988 -2,3
Kihnu vald 47 690 48 865 -2,4
Lääne-Nigula vald 474 103 443 618 6,9
Lääneranna vald 298 180 303 764 -1,8
Muhu vald 147 844 142 563 3,7
Narva linn 2 607 976 2 635 868 -1,1
Paide linn 754 652 711 614 6,0
Pärnu linn 3 280 829 3 193 953 2,7
Ruhnu vald 11 784 14 449 -18,4
Saaremaa vald 2 194 416 2 117 572 3,6
Tallinn 40 508 587 39 192 883 3,4
Tartu linn 7 402 873 7 071 323 4,7
Vormsi vald 36 214 37 462 -3,3
KOKKU 104 453 068 101 108 553 3,3  Kokku

2020 2019 Muutus
Haapsalu linn 4 281 074 4 147 510 3,2
Hiiumaa vald 3 867 017 3 703 830 4,4
Jõgeva vald 4 126 163 3 981 593 3,6
Jõhvi vald 3 787 203 3 762 460 0,7
Kihnu vald 247 058 241 532 2,3
Lääne-Nigula vald 2 360 041 2 284 753 3,3
Lääneranna vald 1 574 968 1 549 658 1,6
Muhu vald 765 257 765 463 0,0
Narva linn 12 883 796 12 603 800 2,2
Paide linn 3 757 887 3 659 435 2,7
Pärnu linn 16 437 838 15 874 286 3,6
Ruhnu vald 66 896 71 291 -6,2
Saaremaa vald 10 867 713 10 725 857 1,3
Tallinn 201 041 477 190 642 115 5,5
Tartu linn 37 543 301 35 522 004 5,7
Vormsi vald 184 465 178 026 3,6
KOKKU 519 918 751 496 365 719 4,7

esmaspäev, 1. juuni 2020

Töö

Eestis on maikuu lõpuks makstud töötasu hüvitist 140 miljoni eurot.
Sellest Hiiumaal 325 979 €. Sellest on tuge saanud 89 saare asutuse 293 töötajat.

Tööpuudus on Hiiumaal Eesti madalaim. 4,6 protsenti, kui vahepeal kerkis see ka 4,7 peale. Eestis keskmiselt 7,8% ning maksimaalselt 13,2 protsenti.
Samas tuues võrdluseks 2019. aasta maikuu lõpu seisu, siis oli saarel tööpuudus nii madal kui 2,9% ehk numbrites 132 töötut.
Eestis on töötuid üle 50 000, neist Hiiumaal 207.

pühapäev, 31. mai 2020

Lasteaed


Samm perede heaks

Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsioon andis 22. aprillil menetlusse seaduseelnõu 183 – koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse. Juhtivkomisjon ehk kultuurikomisjon arutab eelnõu teisipäeval, 2. juunil.
Eelnõuga kaotatakse lapsevanemate jaoks kohustus tasuda lasteaia kohatasu, vastav kulu jääb riigi kanda.
Sel õppeaastal omandab meil alusharidust 66 330 last, riigieelarve jaoks tähendab kohatasu korvamine umbes 40 miljonit eurot. Samas on see igakuine ära jääv kulu meie peredele.
Võrdluseks. Kütuseaktsiisi langetamise, mida aprillis tehti, mõju riigieelarve on hinnanguliselt 67 miljonit. Millist mõju tänane kütusehind isiklikule eelarvele avaldab, saab igaüks ise arvutada.
Suured erinevused
Täna on Eestis märkimisväärsed erinevused lasteaia kohatasudes. Vahe on omavalitsuste lõikes enam kui kümnekordne.
Enamik omavalitsusi on kehtestanud lasteaia kohatasu, mis on otseselt seotud alampalgaga. Seadus lubab ülempiiriks 20 protsenti alampalgast. On räägitud, et see ei ole õige ega õiglane: kui tõuseb alampalk, tõuseb automaatselt ka kohatasu.
Tänavu on alampalk 584 eurot kuus. Maksimaalne kohatasu seega 116,8 eurot kuus lapse kohta. Ja mitu omavalitsust kasutabki ülempiiri.
Hiiumaa eesrindlik
Hiiumaa vald paistab Eesti omavalitsuste seas silma kui vald, mis panustab oluliselt alusharidusse.
Hiiumaal kehtib käesolevast aastast ühtne lasteaiatasu, millele ei lisandu toiduraha: pere ühe lapse eest on osalustasu 30 eurot, teise lasteaias käiva lapse eest 25 eurot ning alates kolmandast lapsest täiendavat osalustasu ei ole.
Kui arvutada kokku kõik kulud, mis lasteaias lapsega seotud, siis lapsevanem kandis Hiiumaal 2019. aastal viis protsenti kogukuludest. 95 protsenti seega vald.
Veel väiksem oli see vaid Põhja-Sakala (4%), Tõrva (4%), Alutaguse (3%), Vormsi (2%) ja Kanepi (1%) vallas. Keskmiselt oli see üle kümne protsendi.
Lisaks ei esitanud Hiiumaa vallavalitsus eriolukorra ajal ning kuni 1. septembrini osalustasu arveid päevade eest, mil laps lasteaias ei käi.
Hiiumaal tegutseb kuus lasteaeda, kus kokku käib 307 last. Eriolukorra ajal langes osalejate arv minimaalselt 7-8 lapseni. Tänaseks on lasteaedades pea 200 last igapäevaselt.
Kindlasti tuleb tunnustada meie lasteaedade töötajaid, kes tegutsesid samuti eesliinil ja vaatamata kohati väikesele laste arvule, olid valmis teenust ööpäevaringselt pakkuma. Õnneks meil selleks tarvidust ei tekkinud.
Tulles tagasi eelnõu juurde, siis SDE algatus on oluline muudatus riigieelarve mõttes. Aga seda just lastega perede toetamiseks mõeldud meetmena. Suudame täna pakkuda tasuta põhikooli- ja isegi kõrgharidust.
Teeme siis selle viimase sammu ja otsustame, et toetame laste haridusteed alusharidusest alates, hea Riigikogu liige.

Ilmus 29.05 Hiiu Lehes

neljapäev, 21. mai 2020

Osavallakogu

Emmaste osavallakogu koosoleku protokoll nr 27 15. mai

1. Osavalla vanema ülevaade

Hergo Tasuja: Eriolukord riigis saab läbi, piiranguid leevendatakse. Juulist taastub loodetavasti tavaline elurütm. Eriolukorra kohta koostatud koonddokument on teile saadetud ja ka valla infokanalites kättesaadav.

Tohvri hooldekodu projekteerimis- ja ehitustööde leping on sõlmitud ja projekteerimistöö käib. Mai lõpus tuleb ettevõtja kohale ja tööde lõpptähtaeg on oktoober 2021 (2 kuud pikendatud seoses vahepealse eriolukorraga).
Sõru Paadikuurile Päästeameti poolt veebruaris tehtud ettekirjutuse kevadtähtaja puudused on üürniku poolt kõrvaldatud. Vaja on teha mõned suuremad tööd, millel on pikem tähtaega. Juunis tuleb EST-LAT projekti rahastuse lõplik otsus väikelaevasadama renoveerimiseks.
Lõppenud on tänavakivide paigaldamise hanked (Päevakeskuse esine, kooli juures algklasside esine ala, Leisu koolimaja jalgteed), juuni lõpuks on tööd teostatud. Valla ühine teede hange lõppeb 19. mail ja väiksemate tööde pakkumiste tähtaeg on 22. mai.
Lõppes hange madalseiklusraja paigaldamiseks Emmaste männikusse. Saime hea pakkumise ja anname pakkujale teada, et oleme valmis temaga lepingu sõlmima. Lisaks kolime ka Emmaste jõu-õue madalseiklusraja juurde ümber.
Rahalisest olukorrast: 1. aprillist vallavalitsuse korraldus allasutuste ja osavaldade eelarvet 10 % ulatuses kärpida, mis Emmaste osavalla puhul tähendab - 87 000 eurot. Lisaeelarvega läheb vallavalitsuse volikokku ilmselt augustis. Tulumaksu on laekunud aprillini + 9 %, aprilli laekumine oli -7 %, neli kuud kokku +4%. Planeeritud valla eelarves +5 %. Samas läheb Hiiumaal võrreldes muu vabariigiga hästi.
Vallavalitsuse poolt kuulutatakse välja hange KIKi tänavavalgustuse projekti tööde tegemiseks kolmes osavallas.
VAKi, muuseumi ja raamatukogu koostöös ja noori kaasates on valminud Emmaste osavalda tutvustav voldik, mida suvel jagada.
Hiiumaa Arenduskeskuse üleskutsele registreerida kaugtöö võimalused Hiiumaal olid kolm kiiremat kaheksast Emmaste osavallas – Sõru muuseumi II korrus, Emmaste raamatukogu II korrus ja Valgu seltsimaja
EMKO-l käsil kevadtööd – kruusateede hööveldamine, niitmine, Liivalauka suplusranna korrastamine.
Lasteaia töötajad korrastasid Emmaste ja Mänspe kalmistuid ja ka haudu, kui omaksed ei saanud seda liikumispiirangute tõttu ise teha ja soovi avaldasid. Tänaseks on laste arv lasteaias ca 50% ulatuses taastunud.
Mai algusest on muutunud pakendimajade süsteem. Emmaste keskuse endine pakendikonteinerite koht kujundatakse ümber turuplatsiks, kasutades olemasolevat õuemööblit.
Valgu ja Ulja bussipeatustesse on külaaktivistide poolt paigaldatud uued istepingid. Aitäh tegijaile!
VAKil lõppes Emmaste liigub liikumissari, millest enamus etappe toimus virtuaalselt. Sõru muuseumis ettevalmistused suvehooajaks koostöös Hiiumaa Muuseumidega.
Emmaste Põhikool jätkab valdavalt distantsõppel, hakkavad toimuma spordipäevad ja projektõpe, jätkub toidupakkide jagamine.
Raamatukogus on säilinud tavapärane töörütm, võimalus ka kontaktivabaks laenutuseks.
Leisu seltsimaja juurde on välisvahenditest hangitud Emmastega sarnane jõu-õu ja Liivalauka supluskoha jaoks rannavolle komplekt.
Treeningutega alustas ja hankis teise paadi Sõru Merekool ning Nurste krossirajal algavad kaasava eelarvega seotud tegevused. Spordiväljakutel on toimunud samuti korrastustööd, järgmine etapp on kraavisüsteemide uuendamine.
15. maist läheb lahti värvikampaania, registreerimine muutub inimesele natuke lihtsamaks ning toimub esimene Uuskasutuskeskuse kogumisring, mis saab alguse Emmastest.

Küsimusi osavalla vanemale ei olnud
Otsustati: võtta saadud info teadmiseks

2. Maanteeameti poolt plaanitav Emmaste keskuse liikluskorralduse muutus

Hergo Tasuja: Eelmisel korral sai öeldud, et esitame Maanteeametile vastulaused ja oma ettepanekud, siis seda me ka tegime. 27. aprillil tuli Maanteeameti kiri, kus oli välja toodud, et ei meie ega kahe ettevõtja ettepanekutega ei arvestata. Olid mõned asjad, millega nad olid nõus arvestama (parklasse suunav viit ja seoses ülekäiguraja tõstmisega on vaja ka valgustus ringi tõsta).

Osavalla vanem selgitas osavallakogu liikmetele vahepealseid arenguid ja saavutatud lahendusi. Lahenduseks oleks, et valla poolt saadame Maanteeametile uue vastuskirja, kus toome välja, et soovime olla kogu projekteerimise protsessi ja edasiste tegevuste juures kaasatud ja kui parkimiskohtade loomiseks või parkimisvõimaluste säilimiseks on vaja uut parklat, siis oleme valmis rahaliselt ka panustama.
Selleks on erinevad variandid: lihtsam ja odavam oleks kaotada ära ristisuunaline parkla ja otseühendus riigimaanteega ja tehakse vahele kõnnitee äär, mille tulemusena tekib sissesõit taskusse ja jääb 2-3 kohta. Teise variandi korral on vaja, et maaomanikud (vald ja eraomanik) annaksid nõusoleku, et projekteeritakse uus ja suurem parkla ja see läheks nende maale. Selliste variantidega hakkaks projekteerimine peale sügisel, talvel võiks olla joonis valmis, siis saaks korraldada avaliku koosoleku ning kevadel saab töödega peale hakata. Kõik kulud kuni ehituseni on Maanteeameti kanda, aga kui see tähendab uue parkla ehitust, siis peaksid vald ja/või ettevõtted samuti panustama.

Toimus arutelu erinevate parkimist võimaldavate variantide üle. Osavallakogu liikmed leidsid, et parkimine peab poe ees säilima.

Hergo Tasuja: minu ettepanek, mille kohta on oluline osavallakogust otsus saada, on et soovime olla ametlikku käiku kaasatud ja lubame, et kui projekteerimise käigus selgub, et parkimisvõimaluste tagamiseks on vaja uus parkla ehitada, siis me finantseerime või kaasfinantseerime seda.

Otsustati: Osavallakogu seisukoht on, et Maanteeamet peab kaasama maaomanikud, huvitatud ettevõtjad, osavalla valitsuse ja osavallakogu ning läbi rääkima ja arvestama meie seisukohtadega, et poe ees säiliks parkimisvõimalus. Oleme valmis võtma kohustusi uue parkla ehituse korral.

Liina Lepamaa: toetan kirja saatmist. Teen ettepaneku kutsuda teema arutamiseks osavallakogu korraliste koosolekute vahepeal (järgmisel nädalal) kokku kõiki osapooli kaasav ümarlaud ja et ka kõik osavallakogu liikmed oleksid kohal.

3. Hiiumaa Vallavolikogu eelnõud
Osavallakogu ei avaldanud ühegi eelnõu kohta arvamust

4. Muud küsimused

4.1 Suviste sündmuste korraldamine
Osavallavanem selgitas avalike ürituste korraldamise võimalusi. Juulikuuni on avalikud üritused keelatud. Säilib 2+2 nõue, siseruumides ei tohi olla üle 500 inimese ja välitingimustes üle 1000 inimese.
Emmaste osavallas saaks toimuda juuli keskpaigas Sõru Saund ja augustis Sõru Jazz ja Muinastulede öö koos Muuseumiööga.

4.2 Järgmine osavallakogu koosoleku toimumise aeg 12. juuni 2020 kell 9 vallamajas.


reede, 15. mai 2020

Lasteaiad

Statistikat lasteaedade kohta.

Kohalkäinute arv Hiiumaa lasteaedades eriolukorra ajal.

  KOKKU
Kohalkäinute % 
16.märts 31 10%
20.märts 7 2%
03.apr 9 3%
16.apr 32 10%
22.apr 46 15%
04.mai 123 40%
12.mai 131 43%
15.mai 104 34%


Võrdlus Eesti lasteaedade kohta.

Vanema kaetav osa kogukulust - Hiiumaal oli see 2019. aastal 5%.
Väiksem oli see Põhja-Sakala (4%), Tõrva (4%), Alutaguse (3%), Vormsi (2%) ja Kanepi (1%) vallas. Keskmine selgelt üle kümne protsendi.